První zmínku o fotbale ve Vyškově našel pilný kronikář Jan Nedělník, který zemřel v roce 2017 v nedožitých jednadevadesáti letech, v knize 20 let Hanáckého sportu vydané v roce 1941 v Olomouci. Je z roku 1907 a píše se v ní, že Vyškovští prohráli v Přerově 0:3. Zřejmě nešlo ještě o organizovaný klub, i když snahy založit jej už byly. Dlouho se to nedařilo a když už byla situace nadějná přerušila přípravy skupiny kolem studentů Ol. Zemana, V. Kalába, Bergmana, B. Hrozka, Jabůrka či Poláška první světová válka. Snahy dát fotbalu ve Vyškově oficiální punc se tak posunuly až do prvních poválečných let.

Pan Nedělník k této éře uvádí.

Hrávalo se stále na Tržišti, neboť řádné hřiště ještě nebylo. Prvními hráči byli hlavně studenti. V té době zde studoval Ondřej Sekora (1917 - 1919, autor knížky Ferdy Mravence), který předváděl výkopy, hru hlavou a hlavně robinzonády, které viděl u mužstev vyšších kvalit v místě, kde bydlel. Hrávalo se i na jiných pláccích, jako U cihelny, Křečkovice, Nouzka a dalších.

První samostatný oddíl byl založen 14. června 1920 jako součást I. českého klubu velocipedistů Vyškov. Bylo to v restauraci U Albrechta. Předsedou se stal František Smetana, kapitánem byl Václav Kaláb a první mužstvo dále tvořili Jan Bergman, Vl. Gardavský, Jan Hrozek, Josef Hohn, Stanislav Jelínek, František Korec, Josef Pernica, Emil Polášek, František Smetana, Oldřich Zeman, Valoušek Stanislav a Jan Helmich. Byla sehrána některá utkání mimo Vyškov, ale podrobnosti nejsou zachovány.

V roce 1921 se fotbalistům podařilo bezplatně pronajmout od cukrovaru Vyškov pozemek a na podzim na něm vybudovali hřiště. Osmého srpna se tak oddíl mohl osamostatnit, ale stanovy byly schváleny až 13. srpna. Při oddílu byl zřízen odbor ženské házené. V témže roce vznikla Hemeleho Hanácká župa footbalová. Zachovalo se i několik výsledků, ale hlavně zmínka, že v oddíle začíná práce s mládeží. V roce 1921 mělo být sehráno deset utkání se skórem 20:32. Utkání se hrála na cizích hřištích, protože domácí se teprve na podzim budovalo.

V roce 1923 byla oddílu dána dvouroční výpověď. Nové hřiště bylo otevřeno na pozemcích města v roce 1925. V roce 1930 nastala určitá stagnace SK a tím byl dán pravděpodobně podnět k založení nového oddílu kopané Haná Vyškov, kterému bylo přiřknuto toto stávající hřiště u Hospodářského družstva. Na základě těchto událostí zaktivizoval JUDr. Karel Roháč oddíl k další činnosti a v roce 1931 bylo vybudováno nové hřiště u Joklova mlýna. SK Vyškov končí 1. 2. 1939 sloučením s Hanou Vyškov pod názvem HSK Vyškov (Hanácký sportovní klub). Hřiště u Joklová mlýna zaniká, oddíl se stěhuje na starý stadion u Hospodářského družstva.