Galerie: Emanuel Moravec

Protektorátní ministr osvěty Emanuel Moravec a generál Andrej A. Vlasov Emanuel Moravec zahajuje v roce 1943 coby ministr školství a osvěty Protektorátu Böhmen und Mähren výstavu Židobolševismus metla lidstva Emanuel Moravec (vpravo) s prezidentem protektorátu Emilem Háchou na Pražském hradě u příležitosti tryzny za Reinharda Heydricha Transportní loď Mount Vernon, na níž připlul Emanuel Moravec. Působil na ní jako osvětový důstojník 20. transportu československých legií Emanuel Moravec v době před první světovou válkou Emanuel Moravec po narukování na frontu v rakouské uniformě Emanuel Moravec v uniformě československých legií Emanuel Moravec jako frekventant Válečné školy v Praze, kterou absolvoval v roce 1923 Emanuel Moravec v uniformě důstojníka československé armády Kvalifikační listina Emanuela Moravce. Vždy byl hodnocen výborně