Galerie: Konflikt mezi rodiči

V Česku jsou každý rok tisíce dětí vtaženy do konfliktu mezi rodiči. Rodiče se před školou loučí s dětmi. Děti často musí čelit smutku ze ztráty jednoho z rodičů, dochází k narušení bezstarostného dětství. V dospělosti se mohou u dětí, které zažily rozchod rodičů, objevit problémy v navazování intimních vztahů, společenských vztahů, problémy se sebedůvěrou, ale může to také ovlivnit i dosažený stupeň vzdělání. Vyhrocený a konfliktní rozchod rodičů je pro dítě bezpochyby trauma. Rozvod nebo rozchod je pro mnohé rodiče nezletilých dětí něčím nepředstavitelným.