Galerie: Budovy Mendelovy univerzity

Mendelova univerzita v Brně. Mendelova univerzita. Mendelova univerzita. Nově zakoupená budova České spořitelny. Nově zakoupená budova České spořitelny. Mendelova univerzita.