Galerie: Nabírané sukně, kroje a nářečí. Vyškov slaví po hanácku