Galerie: Národní přírodní rezervace Větrníky

Kosatec různobarvý. Šalvěj luční. Šalvěj rolní. Bílojetel německý. Národní přírodní rezervace Větrníky nabízí krásné výhledy a roste tam řada zajímavých rostlin. Růže keltská nebo také galská. Černýš rolní. Chrastavec. Chrpa chlumní. Řimbaba chocholičnatá. Národní přírodní rezervace Větrníky nabízí krásné výhledy a roste tam řada zajímavých rostlin. Černýš rolní. Tolita lékařská. Národní přírodní rezervace Větrníky nabízí krásné výhledy a roste tam řada zajímavých rostlin. Kosatcová krása. Národní přírodní rezervace Větrníky nabízí krásné výhledy a roste tam řada zajímavých rostlin. Čistec přímý. Národní přírodní rezervace Větrníky nabízí krásné výhledy a roste tam řada zajímavých rostlin. Jetel horský. Jetel horský. Kakost krvavý. Kosatec různobarvý. Kosatec různobarvý. Kosatec různobarvý. Kosatec různobarvý. Kozí brada luční. Len rakouský. Len rakouský. Národní přírodní rezervace Větrníky nabízí krásné výhledy a roste tam řada zajímavých rostlin. Růže keltská nebo také galská. Národní přírodní rezervace Větrníky nabízí krásné výhledy a roste tam řada zajímavých rostlin. Silenka nadmutá. Třemdava bílá. Třemdava bílá. Tolita lékařská. Třemdava bílá. Vlnice chlupatá.