1/5

Stella Hermanová, 48 cm, 3 220 g, 3. října 2017, Vyškov, Nemocnice Vyškov

Autor: DENÍK