Galerie: Průtrž mračen na Blanensku

Zaplavená ulice v Letovicích na Blanensku po průtrži mračen. Zaplavená ulice v Letovicích na Blanensku po průtrži mračen. Zaplavená ulice v Letovicích na Blanensku po průtrži mračen. Naplaveniny bahna po průtrži mračen na silnici v Zábludově. Naplaveniny bahna po průtrži mračen na silnici v Zábludově. Naplaveniny bahna po průtrži mračen na silnici v Zábludově.