Galerie: Soukromá Obora Obelisk

Čím je jelen starší, tím nasazuje větší parohy. Když zhruba po dvanáctém roku překračuje svůj životní vrchol, stává se v mysliveckém slangu zpátečníkem. Tento paroh ale patří ještě silnému kusu, 16. 2. 2021. Konec zimy se blíží. Jeleni v soukromé jihomoravské oboře Obelisk shazují paroží. O významu přikrmování zvěře hovoří správce Petr Dvořák. Paroží zvěř shazuje každý rok, aby mohla později nasadit nové. Zajímavostí je, že podle vzhledu paroží a jeho síly se dá posoudit, zda jedinec žije ve vhodném prostředí, je zdravý a má dobrý genetický původ. Foto: archiv Obora Obelisk Krmelců mají v Oboře Obelisk desítky. Podle správce Petra Dvořáka přikrmování končí zpravidla kolem období Velikonoc.. Pravidelné přikrmování zvěře je přes zimu velmi důležité. V Oboře Obelisk používají i jádrovou směs s energeticky výživnou kukuřicí. Shazování jeleních parohů je znakem končící zimy. Děje se tak v únoru a březnu. Na snímku správce Obory Obelisk Petr Dvořák, 16. 2. 2021. Smyslem myslivosti a lovu je docílit rozmanitosti, bohatosti a rovnováhy rostlinné a živočišné říše. Obora slouží i myslivosti. „Puška je prostředek k udržování populace. Hospodář to musí správně vybalancovat, aby v oboře žil každý rok stejný počet zdravých jedinců,“ říká správce Petr Dvořák. V oboře nacházejí každou zimu desítky shozených parohů. Jelen evropský je stále i velmi oblíbenou lovnou zvěří. Dravce plot v oboře nedrží. Ale vracejí se tam díky jejímu prostředí. Zvěři se v oboře daří. Foto: archiv Obora Obelisk Za dobrých podmínek jde vidět i Pálava a silueta zříceniny Děvičky, vzdálené deset kilometrů. Přes zimu žije obora v klidnějším režimu, který zvířata potřebují. Chovají tam zhruba 150 kusů jelenů obecných a evropských, přes stovku daňků i srnčí, 16. 2. 2021. Daňci v Oboře Obelisk na Břeclavsku. Jejich parohy jsou lopatkovitého tvaru, shazují je až v dubnu, 16. 2. 2021. Balíků s potravou mají nachystaných v oboře ještě dost. Podle správce je ale zvěř do konce zimního období s přehledem zvládne spořádat. Jeleni zase po shozu vyživují nový paroh z kostí. Proto potřebují získat z potravy velké množství bílkovin i minerálních látek, hlavně vápníku a fosforu, 16. 2. 2021. Správce Obelisku Petr Dvořák chystá zvířatům příkrm. Do krmelců dodávají vojtěšková sena a senáže, 16. 2. 2021. Posed v Oboře Obelisk na hranici Lednicko-valtického areálu. Rodinka nutrií v oboře, 16. 2. 2021. Obelisk alias Facka. Třiadvacetimetrový jehlan je nejseverněji položenou drobnou stavbou Lednicko-valtického areálu. Vznikl k památce uzavření míru mezi Francií a Rakouskem v Campo Formiu 17. října 1797. V následujícím roce jej nechal vztyčit kníže Alois Obelisk je soukromá obora majitele Františka Fabičovice. Pěším je přístupná cesta k lichtenštejnské památce v sezoně ve vyhrazených hodinách. Přes zimu je uzavřená. Na snímku správce Petr Dvořák. Dle správce obory srnčí stopa. Právě tato zvěř je typická pro krajinu Břeclavska, 16. 2. 2021. Jeden z prvních shozených jeleních parohů letošní zimy. Osm výrůstků, tedy výsad, ukazuje na šestnácteráka, 16. 2. 2021. Zvěř chodí v zimě za potravou kratší vzdálenost. Podle správce obory Dvořáka se domovský okrsek jelenů zmenšuje ze zhruba deseti kilometrů na jeden. V ideálním případě. Soukromá Obora Obelisk z nebe. „Když jsem do této krajiny vstoupil poprvé, byla zcela zničeným a nemocným územím nikoho. Volala o pomoc," řekl majitel František Fabičovic. Oblast, na jejíž obnově se svým projektem výrazně podílel krajinářský architekt Přemysl Krejčiřík se svým týmem, se za posledních sedmnáct let rozšířila o sto hektarů lesa. Uměle vzniklo na čtrnáct nových tůní a jezera s rozlohou dvaačtyřiceti hektarů. Os Vznik obory datuje její majitel František Fabičovic na rok 2000.