Galerie: Vánoční tradice. Otužilci plavali na Štěpána ve dvoustupňové řece Dyji