Strach z požáru přiměl před téměř sto lety i malou vesnici Malínky, aby založila Sbor dobrovolných hasičů. Ačkoli dnešní malínští hasiči se k hašení požárů už příliš nedostanou, jsou důstojnými pokračovateli svých předků. Je jich jenom hrstka, přesto jsou jednou z nejdůležitějších organizací v obci. Starají se o společenský život a pořádají kulturní i sportovní akce.

„Dodržujeme jakýsi pravidelný rytmus. Každý rok pro nás začíná valnou hromadou, pak zorganizujeme masopustní průvod obcí, sběr železného šrotu, následují obecní hody, pomůžeme maminkám při organizaci dětského dne. Účastníme se oslav, akcí hasičů a hasičských cvičení v okolních obcích,“ vypočítal starosta hasičů Ladislav Kolář.

Do toho vždy přijdou některé výjimečné akce. „Například vloni jsme uspořádali hasičský okrskový fotbalový turnaj. O letošních hodech jsme připravili překvapení pro obyvatele. Vyhlásili jsme poplach a předvedli ukázku hašení hořící dřevěné budovy. Aby lidé věděli, že i pro případ požáru jsme připravení,“ dodal Kolář.

Ten je rád, že jejich snaha má odezvu a děkuje lidem z Malínek, že se akcí hojně účastní.

Jinak podle Kolářových slov dělají malínští hasiči jen obyčejné věci. I ty ale mají pro malou obec velký význam. „Pomáháme při pročištění kanalizace. Vypomáhali jsme kolegům z Dobročkovic při napouštění vodojemu nad obcí. Udržujeme výzbroj a výstroj. Udržujeme zbrojnici. Nacvičujeme hašení,“ dodal starosta malínských hasičů.

Chválí všechny své členy. „Celkem je nás sedmadvacet. Ačkoli nejaktivnější jádro tvoří zhruba šest nebo sedm členů, ostatní je při pořádání akcí nikdy nenechají ve štychu a zapojí se také,“ řekl Kolář.

Velitelem je Stanislav Machálek, pokladníkem Oskar Malík, kulturním referentem Petr Majerčák. „Strojníci pod vedením Martina Rozčinského se výtečně starají o techniku, hlavně o starší liazku. Rozčinský zároveň aktualizuje webové stránky. Kronikář Jan Valouch šikovně vede další záznamy,“ vyzdvihl některé své kolegy starosta.