„Ochrana před ohněm spočívala především v bourání ohrožených stavení, aby oheň nezachvátil další objekt. Tato činnost se nedala označit za hašení požáru, to se datuje zhruba od šestnáctého století, kdy se začaly používat ruční stříkačky. Již v roce 1869 obecní úřad v Brankovicích zakoupil čtyřkolovou stříkačku,“ vyčetl ze starých kronik jednatel Sboru dobrovolných hasičů v Brankovicích Petr Dulanský.

Dozvěděl se, že stříkačka však mnoho napomohla, protože nebyla nikomu přidělená a při každoročních požárech ji obsluhoval ten, kdo se k ní první dostal. „Obzvláště velké byly požáry v letech 1888 a 1894, kdy vyhořelo několik obytných domů. Většinou vinou dětí. A kvůli doškovým krytinám se oheň rychle šířil. Z těchto důvodů se sešlo dvaadvacet místních obyvatel a založili sbor dobrovolných hasičů. Stalo se tak v únoru 1895,“ zjistil Dulanský.

Dnes má brankovický sbor čtrnáct činných členů, kteří tvoří také zásahovou jednotku. Deset čestných členů, dlouholetých hasičů. Devět mladých hasičů do 18 let. A pomalu se tvoří také sedmičlenné družstvo nejmladších hasičů do 6 let.

Pokud se v Brankovicích koná některá kulturní a společenská akce, jsou za ní většinou právě hasiči, kteří se aktivně podílejí na kulturním životě v obci. „Každoročně pořádáme v červnu Den dětí. Akce je oblíbená nejenom díky soutěžím, ale i proto, že si děti můžou prohlédnout a osahat hasičskou techniku,“ pochlubil se jednatel.

Hasiči jsou vidět také při tradičních krojovaných hodech. V posledních letech plní důležitý úkol, přípravu zdobení na zaplétání máje. Ani historické stejnokroje se sekerkou u pasu nemůžou omezit svižný výstup po žebříku a připevnění barevných stuh. „Práce ve výškách je nebezpečná, a protože krojovaná chasa o hodech ráda popije, přenechává tento úkol raději profesionálům,“ smál se Dulanský.

V minulém roce začali hasiči organizovat zabíjačky, před hasičskou zbrojnicí. „Už i na vesnici je stále více těch, kteří takovou zabijačku ještě neprožili. Aby hlavně děti neznaly zabijačku jen z Ladových obrázků, snažíme se jim tento zážitek poskytnout,“ dodal Dulanský.

Důležitý je pro obec také sběr železného šrotu. I když se krize se odrazila v nezájmu o tuto surovinu, hasiči sběr letos opět zorganizovali, a pomohli tak svým sousedům vyřešit klasickou otázku „kam s ním?“.

Brankovický sbor se pyšní technikou na úrovni profesionálních sborů. „Od roku 2007 vlastníme zásahové vozidlo MAN vybavené nejmodernější technikou. Za to patří dík obecnímu úřadu,“ děkuje jednatel.

Křest ohněm prodělal vůz na podzim 2007. „Vyjeli jsme do obce Dvojice, kde v garáži hořelo auto. Jen těžce jsme se v zakouřené místnosti plné různých strojů, zařízení a náhradních dílů v dýchacích přístrojích pohybovali. Zajišťovali jsme práci Bučovické profesionální směny, která z objektu vynášela propanbutanové láhve, láhve CO na svařování a barely s naftou a oleji,“ vzpomenul Dulanský.

Aby nová technika měla důstojné zázemí, bylo třeba rekonstruovat hasičskou zbrojnici. „Na úpravách podlah, stěn,chodníků a vjezdů jsme odpracovali přes 2 300 brigádnických hodin, čímž má naše jednotka splněné brigádnické hodiny bezmála do roku 2014. Mimo našich členů pomáhali i ti, kteří nejsou hasiči,“ dodal jednatel.

Práce v hasičském sboru je prací dobrovolnou. Všechen čas, strávený s hasiči a pro hasiče, je časem, který mohli trávit s rodinou, na zahrádkách, na rybách či u piva s přáteli. O to více se cení, že brankovičtí hasiči se dodnes řídí hesly svých předků:

Bližnímu k ochraně, vlasti k oslavě

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Ohněm k vlasti plaňme, žáru v obci braňme!

Haste žár, který statky tráví, ovoce to úspor rodinných, jednomu však dejte svobodu, a to žáru lásky k vlasti, k národu!

Vlasti zdar, ohni zmar!