Dobrovolným hasičům z Dětkovic se v okolí říká „Fronkaři“. K přezdívce se váže jedna stará historka. Na návsi obce je totiž velká studna, kterou místní nazvali Fronka. Ta byla v dobách sucha, kdy v ostatních studních nebyla ani kapka vody, překvapivě plná a zásobovala každé stavení. Při hašení požárů ji využívali i hasiči, proto je dodnes jejich symbolem.

Popud k založení Sboru dobrovolných hasičů v Dětkovicích dal dar, který byl vybrán na svatbě Jana Turka s Hedvikou Koutnou v roce 1925.
Divadelní ochotníci k němu navíc přidali svůj čistý výnos z divadla. Ten se pak stal základním kamenem k založení Sboru dobrovolných hasičů v Dětkovicích.

Tamní hasiči dnes naštěstí vyjíždějí do terénu jen zřídka, většinou jednou až dvakrát do roka. V posledních dvou letech je tak zaměstnal například dohořívající stoh nedaleko obce nebo drobné požáry hořících mezí. „Každý rok raději pořádáme hasičský ples. Nechybí bohatá tombola a spousta zábavy. Ples má už víc než dvacetiletou tradici. Třicátého ledna se v kulturním domě koná i letos,“ srdečně zve starosta sboru Jaroslav Stratil.

Sběr železa a údržba každý rok

Na jaře se pak členové sboru chystají na soutěže v požárním útoku. Letos se už potřetí zúčastní Velké ceny ve Vyškově. Sbírají ale zkušenosti i na jiných soutěžích mimo okres. Jezdí pravidelně třeba i na Prostějovsko nebo Kroměřížsko.


Zatímco loni byli třetí na noční soutěži v Dobromilicích právě u Prostějova, letos myslí i na příčky vyšší.


Jinde zase dětkovičtí hasiči reprezentují jako jediní vyškovský okres. „V minulém ročníku soutěže Memorial VŘSR V. I. Lenina Široký Důl nedaleko Svitav ve startovní listině nefiguroval žádný jiný tým z okresu Vyškov. Pouze my,“ upozorňuje Stratil a klade důraz na skutečnost, že soutěž je největší svého druhu v České republice.

Stavění májky je pak další velkou událostí pro Dětkovické. „Kromě posezení u pivečka pak koncem května májku kácíme a v tombole vylosujeme výherce, který si májku „odnese“ domů,“ pokračuje starosta sboru.


První sobota v květnu pak v Dětkovicích patří mši svaté za hasiče, pro kterou slouží místní kaple zasvěcená svatému Floriánovi.
Podle Stratilových slov je každý rok nutné najít si čas také na nepopulární údržbu. „Provádíme ji zejména u hasičské nádrže. Nádrž se vypustí, vystříká se bláto a následně znovu napustí,“ popisuje Stratil.


K dalším každoročním povinnostem patří i sběr železa, který členové sboru pořádají v dubnu.


Rok pak každoročně hasiči zakončují výroční valnou hromadou, která se koná v prosinci a hodnotí se činnost sboru za celý rok.

Dětkovičtí bojovali s povodní

Sbor dětkovických hasičů je ale nejvíce pyšný na spolupráci s okolními obcemi při povodních, které zasáhly některé obce na Vyškovsku v roce 2007. „Tehdy naše zásahová jednotka odčerpávala naplavenou vodu v Pačlavicích a Prasklicích. Odklízeli jsme bláto a odčerpávali vodu také u nás v Dětkovicích. To nám zase pomohli hasiči ze Švábenic,“ říká k nepříjemným zkušenostem starosta dětkovického sboru dobrovolných hasičů.

Právě místní zásahová jednotka má dvanáct členů a k dispozici hasičský vůz značky Avia, hasičskou výstroj, motorovou stříkačku, plovoucí čerpadlo nebo přenosnou dobíjecí svítilnu.


Členskou základnu Sboru dobrovolných hasičů v Dětkovicích pak tvoří na padesát členů. „Máme i šest žen a devět mladých hasičů,“ počítá Stratil.


V plánech do budoucna má jasno. Sbor dobrovolných hasičů v Dětkovicích se hodlá i nadále podílet na dalším rozvoji a zviditelnění obce. Prioritou je podle starosty sboru vylepšení práce s mládeží, která jednou naváže na obětavou práci svých rodičů a prarodičů.