Další díly seriálu Lidé sv. Floriána naleznete ZDE

První dochovaná písemná zmínka o založení sboru hasičského v Kroužku je datována 23. ledna 1932. Tehdy Obecní rada Kroužek zaslala Oběžník k založení hasičského sboru v Kroužku. Ustavující schůze se pak konala 31. ledna 1932 a právě v tento den začal sbor hasičský zastávat v malé vísce svou důležitou funkci. Pod vedením starosty Bohumila Brtníka a náčelníka Josefa Skřivánka sloužilo celkem třináct členů.

Roky plynuly a sbor se začal rozrůstal o další členy. Mezi nimi se tu a tam vyskytly ženy, přibývalo mládeže i tolik potřebné techniky. Třeba v květnu 1936 zakoupili hasiči dvoukolovou stříkačku. Ta je v současné době plně funkční, o čemž se mohli přesvědčit i účastníci Memoriálu Antonína Bartáka.

Oživují kulturu v dědině

V páté dekádě minulého století začali členové sboru stále více přemýšlet o výstavbě vlastní hasičské zbrojnice. Plán se nakonec podařilo dotáhnout do zdárného konce a hasičskou zbrojnici místní slavnostně otevřeli v září 1959.

Tak jako jinde, i hasiči v Kroužku přinášeli živou vodu do kulturního dění v obci. „Mimo pravidelných preventivních prohlídek v obytných i výrobních objektech, účasti na soutěžích mládeže i dospělých se hasičský sbor staral i o kulturu pořádáním nejrůznějších občanských plesů a zábav,“ prozradila hospodářka sboru Jitka Fabianová, která se hasiččině, jak své zaměstnání ráda označuje, věnuje od předškolního věku. Sboru dobrovolných hasičů v Kroužku je tak věrná už celých pětatřicet let.

Vzápětí připomněla další dávné aktivity sboru. „Naši členové se také aktivně zapojovali do dění nejen ve sboru a okrsku, ale i ve vyšších hasičských orgánech. Dne 10. dubna 1960 na Slučovací okresní konferenci byl do funkce referenta mládeže okresu Vyškov zvolen náš člen Vladimír Procházka. Ten stál o dvanáct let později také u zrodu celostátní branné hry mladých hasičů Plamen, která probíhá s obměnami dodnes,“ pokračovala Fabianová.

Právě Procházka se stal roku 1960 prvním dobrovolným hasičem okresu Vyškov, který absolvoval dálkovou školu dobrovolných hasičů v Bílých Poličanech a v témže roce také prvním držitelem odznaku Vzorný požárník I. stupně okresu Vyškov. Získal také nejvyšší hasičské vyznamenání Titul Zasloužilý hasič.

V současné době čítá sbor sedmačtyřicet členů, z toho je šestnáct mladých hasičů a šest zástupkyň něžného pohlaví. Hasiči v Kroužku zaměřují momentálně svoji činnost na práci s mládeží. „V průběhu roku také organizujeme sběr železného šrotu a ve spolupráci s městem Rousínov i čištění místních Borků. Pro děti se pořádáme nejrůznější akce, jako je třeba ukončení školního roku nebo Mikulášská nadílka,“ vyjmenovala hospodářka sboru, jejímž největším úspěchem je, že u řemesla zůstala a má ho stále ráda.

V letošním roce se členové sboru chystají především na pořádání už šestnáctého ročníku Memoriálu Antonína Bartáka, při kterém mladí hasiči soutěží v disciplínách požárního útoku.

Kolektiv mladých hasičů

Léta páně 1995, když hasiči z Kroužku poprvé soutěž pořádali, ještě společně s během na šedesát metrů s překážkami, byl požární útok neznámou disciplínou. Dnes dávno patří mezi povinné technické disciplíny mladých hasičů v celorepublikové soutěži hry Plamen. „Této naší soutěže se zúčastňují družstva mladých hasičů nejen z okresu a kraje, ale přijíždějí i z větších dálek, aby si vyzkoušeli právě tuto na překážky náročnou disciplínu,“ uzavřela Fabianová. Neopomněla své kolegy pochválit, protože Sbor dobrovolných hasičů v Kroužku je jediným v okrsku Rousínov, který má kolektiv mladých hasičů.