„Zajímavou zkušeností pro nás byl zejména svým rozsahem velký požár autovrakoviště v Holubicích, při kterém jsme zajišťovali dálkovou dopravu vody,“ řekl starosta sboru Slavomír Bell. Při akci zasahovalo pět profesionálních a čtrnáct dobrovolných hasičských jednotek.

Další významnou letošní akcí pro sbor byla pomoc při zářijové návštěvě papeže v Brně. „Naším úkolem bylo zajistit osvětlení obou pruhů na dvoustém druhém kilometru dálnice D1, která byla uzavřena a sloužila jako záchytné parkoviště návštěvníků mše svaté,“ dodal Bell.

Netradiční akcí, kterou hasiči v Hostěrádkách–Rešově letos zorganizovali, bylo květnové noční hasičské klání. Letos proběhl již pátý ročník soutěže. „Tma dodá soutěži nový, zajímavý rozměr. A nejde přitom jenom o samotné klání, je to také společenská událost. Organizujeme doprovodný program, hudební vystoupení. Některé sbory nocují do rána,“ líčil Bell. Letos se soutěže zúčastnilo devětadvacet jednotek mužů a deset ženských družstev.

Hasičům v současné době slouží tři vozy. V roce 2006 se jim za finančního přispění Jihomoravského kraje a obecního úřadu Hostěrádky–Rešov podařilo rozšířit vozový park o cisternu CAS 32 Tatra 148. V roce 2008 postupně obměnili Avie za dopravní automobily Fiat Ducato a VW Transporter, který je upravený pro technické zásahy.

Problémem pro hasičskou jednotku v současnosti je, že jim chybí hasičský dorost. „S mládeží máme problém. Loni se rozpadlo její vedení a zatím jsme nenašli nikoho, kdo by se dorostu věnoval. Náš velký úkol do budoucna je to vyřešit,“ prohlásil Bell.

Hasičský sbor v Hostěrádkách–Rešověm navazuje již téměř na devadesátiletou historii. Ustavující valnou hromadu svolal 14. února l921 tehdejší starosta obce František Cenek. Prvním starostou sboru byl zvolen Václav Provazník st. a náčelníkem Jan Robeš st.

První požár v obci likvidoval sbor v roce 1931. Jednalo se o stavení Jana Martináska. V roce 1938 se do sboru přihlásilo prvních pět žen. Oddíl dorostu vznikl v roce 1951.

V roce 1988 začal sbor pracovat na výstavbě nové hasičky. Do konce roku členové na stavbě odpracovali téměř pět tisíc brigádnických hodin, pomáhali i obyvatelé.

Novou hasičku dokončili o rok později. „O výstavbu se svým osobním nasazením, jakož i o spoustu dobré práce, která byla ve sboru vykonána, zasloužil dlouholetý velitel Antonín Dolák, který je ve sboru od roku 1966 a do současné doby patří k nejaktivnějším členům,“ ocenil Bell.

V současnosti má sbor jednaosmdesát členů, kteří stále ctí staré hasičské heslo „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci.“