Hodějický sbor funguje v obci už od roku 1892. Patří tedy ke sborům, které vznikaly v dosti raném období.

Dnes v Hodějicích funguje zásahová jednotka. Její členové se účastní školení, odborné přípravy a námětových cvičení v okrsku.
Hasiče zaměstnává řeka Litava

Akceschopnost lidí i techniky, a to nejen té hodějické, prověřily povodně na Uherskohradišťsku v roce 1997. Hasiči z Hodějic bojují spíš proti vodě, než proti ohni. „Poslední požár rodinného domu, kde jednotka zasahovala, byl v roce 2001. Pomáhali jsme spíš při povodních. Například jsme uklízeli nánosy bahna na místním koupališti, čerpali jsme vodu ze zatopených sklepů, čerpali jsme i studny. Pomáhali jsme profesionálním hasičům ze Slavkova u Brna a vojenskému záchrannému útvaru z Bučovic odstraňovat kry v korytu řeky Litavy,“ vypočítal akce Kolečko.

Sbor z Hodějic má pětasedmdesát členů. Z toho pětatřicet mužů, jednadvacet žen a devatenáct mladých hasičů. Ti všichni se zapojují do organizování společenského života v obci. „Pořádáme tradiční ostatky s voděním medvěda po vesnici, ostatkovou zábavu, hasičský ples, sběr železného šrotu, den otevřených dveří pro děti zdejší základní a mateřské školy, hasičskou zabíjačku a ve spolupráci s obecním úřadem také sportovní odpoledne ke dni dětí,“ připomenul velitel.
Ale to není všechno. Sbor se zapojuje také do soutěže Požární ochrana očima dětí. Stará se o hasičský pomník, u něhož se slouží mše za zemřelé členy ke dni patrona hasičů svatého Floriána. Účastní se okresních akcí.

Pilno má po celý rok i po sportovní stránce. V jarních měsících je to například sálová kopaná v Dražovicích, o vánočních svátcích hokejové utkání spojené s bruslením v hale ve Vyškově. „Již řadu let pořádáme vlastní soutěž v požárním útoku zařazenou do vyškovské ligy. Sbor má dokonce i proškolené rozhodčí, kteří v lize vypomáhají,“ připomenul velitel.

Soutěže v požárním sportu se postupně staly populární v obci a mají dlouholetou tradici. Už v roce 1954 družstvo mužů v celostátním kole vybojovalo druhé místo. V sedmdesátých letech mimo jiné získali dorostenci první místo v kraji. Úspěšného druhého místa dosáhlo i družstvo žen v celostátním vyřazovacím kole. Mladí hasiči se rovněž umisťovali na předních místech. I v současné době se požárnímu sportu u nás daří. „Za posledních deset let je družstvo mužů sedminásobným vítězem vyškovské ligy. Jako jediné z Vyškovska vyhrálo soutěž extraligy v Radíkově. V roce 2008 začalo trénovat i družstvo žen a v lize skončilo na pěkném sedmém místě. Hned v následujícím roce 2009 ženy ligu vyhrály a dostaly diplom skokan roku a nejrychleji sražený terč. I mladým hasičům se daří a v požárním útoku se umisťují na předních místech,“ mohl se pochlubit velitel.

Zlatými a stříbrnými poháry se v hodějické klubovně blyští hned několik dlouhých regálů.

I nadále zůstává hlavní náplní činnosti sboru výcvik k hašení požárů a k záchraně osob a požární sport. „Dobrovolná hasičina je náročná na volný čas a bez obětavé práce aktivních členů a sponzorů se neobejde. Za to jim patří velký dík,“ dodal Kolečko.