Od dob, kdy ho zakládalo pár nadšenců, se rozrostl na desítky členů. Sbor má krásnou hasičskou zbrojnici, vedle níž stojí socha svatého Floriána, patrona hasičů, potřebnou techniku.

Přesto starostu letonických dobrovolných hasičů Antonína Skokana něco trápí. „Nedaří se nám sehnat spolehlivé vedoucí pro práci s mládeží. Lidé jsou příliš vytížení, málokdo chce této činnosti obětovat volný čas. Je to těžké,“ říká Skokan, který stojí v čele letonických hasičů už od roku 1982.
Přesto ale má také důvod k radosti. Vloni se například podařilo obnovit ženské hasičské družstvo.

Sbor dobrovolných hasičů v Letonicích má vlastní zásahovou jednotku, spadá pod Bučovice. Několikrát už vyjížděl k závažným situacím, například požáru vepřína v Letonicích v lednu roku 2007. Oheň tehdy způsobil škody za jeden a půl milionu, zásah hasičů z okolí ale uchránil hodnoty ve výši dvou milionů.
V činnosti sboru ale tak jako jinde zaujímají výjezdy k živelním pohromám jen menší část.

Letoničtí hasiči se zaměřují hlavně na odbornou přípravu a výcvik družstva mužů. Účastní se pravidelně každým rokem prověřovacích a taktických cvičení, okrskových námětových cvičení a soutěží v požárním sportu. Samozřejmostí je podíl dobrovolných hasičů na organizování různých společenských akcí v obci.