Je připomínkou toho, že pruský sbor trvá už od roku 1898. Sbor ale neustrnul ve starých časech, právě naopak. Prochází velkou obrodou. A v jeho čele je starostka Helena Rudolfová.

Nahradila přede dvěma roky dlouholetého starostu Bohumila Kozáka, který musel odstoupit ze zdravotních důvodů. Současně s ní se obměnil o nové členy výbor sboru.

Rudolfová je hasičkou už osm let a ví, co sbor nejvíc potřebuje. „Mým prvořadým úkolem bylo stmelit členy, zajistit potřebný materiál a vybavení. A hlavně zlepšit činnost mladých hasičů, kterých je v současné době zhruba třicet. Mladí dosahují velice dobrých výsledků v okresní soutěži hry Plamen,” říká Rudolfová.

A na tom má podle starostky velkou zásluhu má jejich vedoucí Marie Ježková, která jim věnuje nemálo ze svého volného času.

Dětem však chybělo zázemí. „Proto vloni jsme si dali za cíl zajistit pro ně klubovnu, kde naleznou útočiště. A pak je také vybavit stejnokroji na soutěž,“ uvádí Rudolfová.

A obojí se jí daří. Letos poprvé na branném závodu v Pístovicích děti soutěžily v modrých dresech s nápisem SDH Moravské Prusy. Do žlutočerných souprav se obléklo i mužstvo.

A klubovna už se taky blíží do finiše. „Prosadit klubovnu bylo obtížné ale podařilo se to, vždyť každá vesnice má u hasičské zbrojnice klubovnu,“ přemítá starostka.

Peníze získala ze státní dotace. „Dostali jsme jako jediní z republiky tři sta padesát tisíc. Klubovna musí být hotová do konce letošního roku,“ dodává Rudolfová.

A na stavbu klubovny míří i veškeré hasičské peníze. „Dvakrát ročně sbíráme železný odpad. Je to pro nás vlastně jediná možnost, jak přijít k penězům. Nedávno se nám podařilo sesbírat dvanáct tun železa,“ raduje se Rudolfová.

V minulosti výdělek mimo jiné využívali na uspořádání zájezdu pro obyvatele obce. Ale tentokrát se museli lidé obejít bez zájezdu a peníze šly na klubovnu.

Hasičství v Prusích a Boškůvkách se začíná pomalu ale jistě rozjíždět. Svou práci vylepšila jednotka požární ochrany. Dokonce se čerstvě zformovalo i družstvo žen. A tajným přáním Rudolfové je dětská přípravka. A pak také víc činných dospělých hasičů, než je současných patnáct či dvacet ze zhruba sedmdesáti členů.