Další díly seriálu Lidé sv. Floriána naleznete ZDE

Dobrovolní hasiči z Mouřínova letos oslaví sto pětadvacáté výročí od svého vzniku. A jejich činnost rozhodně nebyla marná. Za svoji historii už zasahovali u nejednoho požáru.

„Pomáhali jsme s likvidací požáru haly v areálu zemědělského družstva v Mouřínově. Uchránili jsme majetek za čtyři miliony korun,“ pochlubil se jednatel Sboru dobrovolných hasičů Mouřínov Petr Přerovský.

Ne všechny požáry, u kterých jednotka zasahovala, ale skončily šťastně. „Zasahovali jsme také u požáru rodinného domu v Mouřínově. Bohužel se smrtí vlastníka,“ doplnil Přerovský.

Na soutěže nejsou

Mouřínovští hasiči za svoji historii byli užiteční i jinak, než hašením požárů. Třeba v roce 1900 v čase žní pořádal hasičský sbor noční hlídky. Anebo v roce 1977 pracovali členové sboru na úpravě obce, v zemědělství, na údržbě požární techniky a vodních zdrojů.

Do klání s ostatními jednotkami se mouřínovští hasiči moc nezapojují. „Učastníme se jen povinných soutěží v rámci okrsku, to znamená zhruba čtyř soutěží za rok, se střídavým umístěním,“ řekl Přerovský. Třeba vloni v květnu se mouřínovským hasičům dařilo. Na okrskové soutěži v Kloboučkách vyhráli první místo.

Ve sboru působí také několik zástupkyň něžného pohlaví. „Ženy máme, jsou to naše aktivní členky, vedoucí mládeže, kronikářka,“ uvedl Přerovský.

Po odmlce se do sboru opět zapojily i děti. „Mladí hasiči nám fungují rok, účastníme se s nimi soutěží v požárním útoku a všestrannosti,“ prohlásil Přerovský.

Hasiči v Mouřínově ale nehasí jen požáry, ale také pořádají zábavné akce pro veřejnost. Třeba loni v dubnu uspořádali stavění májky a rej čarodějnic. Hasiči připravili guláš z divočiny, stoly, slunečníky a vyrazili do lesa pro máju, kterou pak postavil jeřáb. Začaly se slétat první čarodějnice, rozdělal se oheň a roztáčelo pivo. Přicházeli lidé, a už to běželo jako po drátku. Malé čarodějnice a čarodějové plnili různé úkoly, které jim zadával moderátor. Nakonec soutěžili i dospělí. Na Mouřínov se snesla tma a pro děti tu byla další atrakce, lampionový průvod.

Kulturní program hasiči připravili i tehdy, kdy májku káceli. Pro děti opět připravili bohatý program, tentokrát ve stylu indiánského léta. Malí účastníci museli plnit různé úkoly, a když se jim to podařilo, dostali sladkou odměnu. Zatímco děti soutěžily, v udírně se vyhřívala uzená žebra a klobásky.

Stokorunová odměna

Letos hasiči oslaví již sto pětadvacet let od svého vzniku. Vše začalo, když 22. září 1894 vypukl v obci požár, při kterém shořely dvě stodoly. Tehdy vznikla myšlenka, aby se v obci založil sbor hasičský na ochranu života a majetku občanů. Autorem tohoto nápadu byl tehdejší starosta Alexius Poláček. Myšlenka se ujala a hned příští rok dobrovolníci zřídili hasičský sbor. V březnu předložili ke schválení stanovy. Poté na 19. května svolali první valnou hromadu, na níž zvolili činné členy a výborové hodnostáře. Schůze se zúčastnilo osmadvacet činných a devět přispívajících členů.

Hasiči za svoji historii zasahovali u řady požárů. Třeba v roce 1925 hasili oheň v Druckerově továrně v Bučovicích, za což od společnosti dostali odměnu sto korun. V roce 1932 zas byli na místě, když hořela střecha rodinného domku v Mouřínově. Tehdy náčelník vyzdvihl obětavost a neohroženost mouřínovských děvčat a žen, které pomáhaly při hašení a vynášení věcí z domu.