Hasičská zbrojnice prošla dílčími opravami v letech 1970, 1990 a 2000. Úplné opravy se zbrojnice dočkala po vybudování infrastruktury v obci v roce 2017. „Díky krajské dotaci jsme postavili sociální zařízení a zavedli vodu. Zásahová jednotka tak získala slušné zázemí,“ sdělil jednatel sboru Miloslav Brandýs. Dvanáctičlenná zásahová jednotka je od roku 2018 vybavená dopravním automobilem Ford Transit z dotace generálního ředitelství, kraje a obce. Letos sbor získal cisternovou stříkačku Karosa CAS 25. Jednotka je určená pro zásah v obci. Mezi její nejčastější činnosti patří kácení stromů, likvidace hmyzu nebo doprava vody pro lesní zvěř.

SDH Tučapy
• Rok vzniku: 1900
• Počet aktivních členů: 25, z toho 8 žen
• Počet členů zás. jednotky: 12
• Starosta SDH: Bronislav Brandýs
• Velitel zásahové jednotky: Michal Jelínek
• Naše chlouba: Dosažené sportovní úspěchy a mladí hasiči

Tučapský hasičský sbor je složený ze čtrnácti dětí, šestačtyřiceti mužů a devíti žen. Aktivně se do činnosti zapojuje pětadvacet členů. „V současnosti se věnujeme práci s mládeží. Do kolektivu jsou zapojené i děti z okolních obcí. Každý rok pořádáme soutěž dospělých v požárním sportu, dále pořádáme ve spolupráci s kolegy z Hlubočan soutěž pro děti v běhu na šedesát metrů s překážkami a ve štafetě dvojic,“ uvedl jednatel sboru Miloslav Brandýs. Hasiči se také zapojují do akcí pořádaných OSH Vyškov a úspěšně rozvíjejí družbu mezi sbory ze stejnojmenných obcí – Tučap u Uherského Hradiště, Tučap u Holešova a Tučap u Tábora.

Mladí hasiči zaznamenávají úspěchy v soutěžích Vyškovského soptíka. „Marek Grošek například v okrese získal první místo v překážkovém běhu. František Pakosta získal čtvrté místo v mladší kategorii. V přípravce obsadil Martin Kaláb třetí místo a Ondřej Skovajsa místo čtvrté,“ uvedl jednatel sboru Miloslav Brandýs. I muži získali v letech 2002 až 2018 řadu cenných trofejí. Nyní se po doplnění mladšími členy snaží navázat na předešlé úspěchy.