Součástí sboru jsou i mladé členky, které rády přidají ruku k dílu.


Pořádání kulturních akcí v obci

Třeba při pořádání kulturních nebo sportovních akcí, které jsou prakticky každý měsíc velkou událostí v obci. „Snažíme se udržovat tradice, které se předávají z generace na generaci. Pravidelně pořádáme hody, taneční zábavy nebo soutěž v požárním útoku. K těm mladším tradicím patří soutěž mladých hasičů, dětský karneval, mikulášská besídka nebo pálení čarodějnic,“ vyjmenoval velitel sboru Zbyšek Pěnčík, který je u dobrovolných hasičů od svých šesti let.
Připomněl i poslední akci, která se konala v sobotu, a to tradiční ostatky. „Mnoho volného času věnovali členové sboru přípravě masek, shánění tomboly a kapely, protože původně domluvení muzikanti nám týden před akcí vypověděli účast. V průvodu se nakonec objevily čtyři desítky masek, což je jeden z nejvyšších počtů vůbec. Po zdolání všech nástrah přešlo veselí plynule do večerní ostatkové zábavy,“ uvedl Pěnčík.

Toho v posledních letech zvlášť těší, že se řada z jedenadevadesáti členů sboru hojně zapojuje do různých soutěží. Podle Pěnčíka zdatně konkurují nejlepším družstvům v okrese a třeba mladší hasiči v loňském roce patřili k nejlepším v požárním útoku.

Chválou a sebevědomím proto nešetří. „Náš sbor patřil vždy k nejlepším v okrese, soupeři z nás měli respekt. Mezi nejlepší výsledky sboru patří druhé místo dorostenek na krajské soutěži v Moravských Budějovicích a dvakrát druhé místo na krajské soutěži žen. Muži dosáhli stříbrného úspěchu celkově ve Velké ceně okresu Vyškov v roce 1994,“ zavzpomínal na největší úspěchy Pěnčík, kterého kolegové před dvěma lety jmenovali velitelem zásahové jednotky obce.

Velké požáry naopak musí pátrat v paměti. „Požár v naší obci řádil naposledy před třinácti lety v rodinném domku. Nakonec shořela kůlna s dřevem a část hospodářského stavení, obytnou část ale hasiči včasným zásahem uchránili. Co do rozsahu i délky trvání byl největším požár seníku na farmě Hostěnice, kde shořely dvě haly s čerstvě uskladněnou slámou a přímému nebezpečí čelil také dobytek v stájích,“ popsal zásah velitel sboru.

Likvidace požáru, na kterém se členové sboru podíleli, trvala nakonec tři dny. Náročné bylo podle jeho slov zejména zajišťování dálkové dopravy vody z místní požární nádrže, stejně jako postupné dohašování požáru.
V dalších příkladech, kdy Sbor dobrovolných hasičů v Hlubočanech přiložil ruku k dílu, nemusel jít Pěnčík daleko. „V loňském roce jsme se účastnili námětového cvičení okrsku Kučerov s dálkovou dopravou vody při simulovaném požáru hospodářské budovy v Pavlovicích. Počátkem letošního jsme byli požádáni o pomoc při odstraňování následků sněhové kalamity. Pomáhali jsme na zprovoznění místních komunikací,“ uvedl hrdě Pěnčík.

Když je potřeba získat na něco peníze, umí členové sboru táhnout za jeden provaz. Třeba prostředky pro plynulý chod sboru získávají místní sběrem železa nebo pořádáním akcí. „Nejvíc peněz spolkne vybavení, dresy a technika. Úspěchy na soutěžích ale leccos vynahradí. I když to nejsou přední příčky, ostudu určitě svými výkony neděláme. Mládeži, která nám dělá radost, se pak odměňujeme letním táborem,“ pokračoval velitel sboru.

Spolupráce se sousedy

Důležitost přikládá i spolupráci se sousedními kolegy z Kučerova, k jejichž okrsku hlubočanský sbor spadá. Ani zde ale nezapomíná na soutěžního ducha. „Máme velmi dobré vztahy a snažíme si vzájemně pomáhat, ale také spolu bojujeme na soutěžích. V loňském roce jsme sestavili společné družstvo na turnaj v sálové kopané sborů okresu Vyškov. Děti z Kučerova si vozíme k nám na výcvik, a až dorostou do dospělé kategorie, záleží na nich, v kterém sboru budou chtít dál pomáhat,“ vysvětlil Pěnčík. V závěru nezapomněl vyzdvihnout shovívavost rodin současných členů, jimž náklonnost k hasičskému řemeslu spolkne mnoho volného času.