Disciplinárka ho potrestala podmíněným dvouměsíčním zákazem činnosti s podmínečným odkladem do konce roku a pokutou deset tisíc korun. „Dospěla přitom k závěru, že část výroků nesla zjevný rasistický podtext, který nelze tolerovat, a trenérovi vytkla i některé vulgarity, nevhodné v komunikaci s hráči dorosteneckého věku. Dalšího přestupku se trenér Martin Stloukal dopustil tím, že se přes písemnou výzvu ve stanoveném termínu k příslušným pasážím vystoupení nevyjádřil a neposkytl k nim v probíhajícím řízení vysvětlení,“ uvádí se v prohlášení disciplinární komise.

Poslechněte si nahrávku:

Zdroj: Anonym

Reakce na proslov trenéra Martina Stloukala.Zdroj: Deník / Markéta Evjáková