Co se v Besedním domě za vaši kariéru změnilo k lepšímu?
Podařilo se rekonstruovat jevištní technologii a scénické osvětlení, nové upevnění zvedacích zařízení hlavních lustrů v hlavním sále Besedního domu, vyměnit rozvod topení, upravit předsálí a sociální zařízení, vyměnit křesla v hlavním sále, upravit hlavní vchod, opravit a vybavit herecké šatny, upravit osvětlení orchestřiště, kompletně vyměnit zvukovou aparaturu, zbudovat výtah, opravit fasádu včetně instalace elektrického zařízení proti holubům.

Kulturní středisko má ve správě také kino Sokolský dům. I ten jste modernizovali?
V Sokolském domě je od loňského srpna v provozu nový zvukový systém Dolby Digital. Nové je také příslušenství pro digitální vícekanálové prostorové ozvučení a také nové zařízení pro promítání velkoplošného obrazu, které umožňuje promítání i z DVD a tím rozšiřuje filmovou nabídku.

Co se vám naopak nepovedlo dotáhnout do konce?
Nepodařilo se mi dosáhnout zlepšení akustiky ve Hřbitovním kostele, o které jsem usiloval od roku 2005. Také orchestřiště a jeviště v Besedním domě na svou kompletní rekonstrukci teprve čeká. Obě akce jsou naplánované na příští léta.

Kulturní nabídka je natolik rozsáhlá, že nelze vyjmenovat veškerou činnost. Jmenujte alespoň ty nejúspěšnější.

Patří k nim vzkříšení ochotnického souboru Haná, který měl a nadále má nezastupitelné místo v dění města. Dramaturgie je zaměřena na operety a muzikály. Úspěšně divadelní činnost rozšířili mladí ochotníci, zejména v Divadle bez střechy. Nelze opomenout pravidelnou přehlídku dětských divadelních souborů Trdlinky ve spolupráci s občanským sdružením Thalia. Společně s uměleckou agenturou Globart od roku 2003 pořádáme koncerty kruhu přátel hudby. Stávající sezona zaznamená už víc než dvacet koncertů.

Které soubory patří k pilířům kulturní nabídky Městského kulturního střediska Vyškov?
Velmi úspěšný je Vyškovský smíšený pěvecký sbor. Zavedl festival, který nese jméno vyškovského rodáka, skladatele Antonína Tučapského. V září se uskuteční už třetí ročník. Známý je i národopisný soubor Klebetníček pod vedením Marie Pachtové. Jeho celoroční činnost začíná vynášením Smrtky na jaře a končí vánočními koledami. Z hudebních souborů chci připomenout především vyškovský Big band, který vloni slavil čtvrtstoletí. Zabezpečuje vánoční koncerty a spolupořádá festivaly amatérských big bandů. Vyškovská desítka je neméně známý soubor, který se prezentuje i v zahraničí. Nově se v letním období začaly konat koncerty vážné hudby ve Hřbitovním kostele a v zámecké lodžii.

Které kroužky našly v Besedním domě zázemí?
Středisko vytváří podmínky pro činnost šachového a filatelistického kroužku a ve spolupráci s taneční školou zajišťuje taneční kurzy pro děti.