V roce 2014 neuspěli, stejně jako na posledním zasedání zastupitelstva. „Nyní jsme chtěli, aby ho získal při příležitosti jubilejního desátého ročníku Ochotnického festivalu Miroslava Doležala, který se odehraje v říjnu. Považovali jsme to za ideální příležitost, protože na něm Bob měl také zásluhu. Díky jeho kontaktům na něj přijela spousta významných osobností. A také obecně do Bučovic. Nebýt jeho, zřejmě by sem nedorazili. Jmenovat můžu třeba Žalmana, Iva Jahelku, Wabiho Daňka, Hradišťan," řekl bučovický zastupitel a Frídlův dlouholetý kamarád Jiří Šarman.

Většina jeho kolegů v zastupitelstvu ale stejný názor neměla. Vyslyšeli návrh rady, která doporučila zpěváka čestným občanem nejmenovat. „Řídili jsme se návrhem naší letopisecké komise. Ta nám doporučila nejdřív projednat možnost jmenovat čestnými občany například bývalé zastupitele, kteří zemřeli v koncentračním táboře," vysvětlil místostarosta Jiří Horák.

Bob Frídl nicméně na soupisu také figuruje. Alespoň to tvrdí Šarman, ke kterému se seznam podle jeho slov dostal zatím neoficiálně. „Je tam osmnáct jmen a Bob je, tuším, na předposledním místě. Co se týká osobností, jejichž jména se na něm nacházejí, je jediným ze současnosti. Nepřijde mi logické dávat ho na seznam s lidmi, kteří se o něco v Bučovicích zasloužili v době druhé světové války," poznamenal.

Podobně se na věc dívá zastupitel Zdeněk Koudelka. „Bob Frídl je pro Bučovice natolik důležitá postava, že by bylo vhodné mu poctu in memoriam udělit. Už se ale asi zapomnělo, že se zasloužil o kulturní rozvoj města," prohlásil Koudelka.

Frídlovi příznivci nicméně chtějí za jeho jmenování čestným občanem Bučovic dál bojovat. Že k tomu může dojít, nevyloučil ani Horák. „Určitě není nic uzavřeno. Pouze se budeme nejdřív soustředit na jiné lidi. Pak možná přijde na řadu i Bob Frídl," uzavřel Horák.

Bob Frídl
∙ Narodil se 13. listopadu 1947, zemřel 26. února 2013
∙ Byl písničkářem, zpěvákem, kytaristou a skladatelem
 ∙ Hudební kariéru začal v roce 1967 se skupinou Green Spaedars
∙ V Bučovicích se mimo jiné zasloužil o záchranu zámecké fontány