Po jednom z klání za sebou zanechal třináct sborů z jihu Moravy a zajistil si postup do hlavního kola, které se uskuteční o víkendu v Litomyšli. „Úspěch v krajském kole národní soutěže pěveckých sborů základních uměleckých škol v prostředí mikulovského zámku kromě žáků sklidila i jejich sbormistryně Kateřina Schönová. Ze soutěže si odvezla zvláštní ocenění za dirigentský výkon," vyzdvihla ředitelka bučovické základní umělecké školy Dagmar Klementová.

Pár dní nato se patnáctka členů Colori zúčastnila celostátní přehlídky školních pěveckých sborů Jihomoravského kraje v Brně, odkud si odvezli Zlaté pásmo a rovněž postup do ústředního kola. „Odehraje se na konci května v Uničově.

Z Brna si odvezla cenu i korepetitorka, učitelka Lenka Turkovská. A to za klavírní doprovod. Sbor pak získal ještě cenu za dramaturgii," neskrývala radost ředitelka, podle níž byly výkony všech soutěžících na krajské úrovni velmi vyrovnané.

Bučovický sbor Colori zazářil v Mikulově.

Bučovický sbor Colori zazářil v Mikulově. Foto: archiv ZUŠ Arthura Nikische Bučovice