„Dějiny Moravy jsou celkem málo známé i přímo zde na Moravě. Mnozí lidé ani pořádně neví, že tu v době raného středověku panovala údělná knížata z vládnoucího rodu Přemyslovců,“ přibližuje důvody, proč se vedení muzea rozhodlo tuto výstavu představit obyvatelům regionu, archeoložka Muzea Vyškovska Klára Rybářová.

Organizátorům se podařilo na několika málo metrech čtverečních podat plastický obraz doby, která zůstává v učebnicích dějepisu popelkou. A to hlavně díky pečlivému výběru vystavených artefaktů.

Muže jistě zaujmou na první pohled především zbraně. Najdou tam hroty kopí i šípů, kliku ke kuši, štítovou puklici, sekeru, chybět nesmí samozřejmě meč. „Jedná se o klasickou zbraň používanou v tehdejší době k boji. Rukojeť mohla být dřevěná omotaná kůží, mohl ji ale tvořit i smotaný drát,“ podává výklad člen skupiny historického šermu Armet z Vyškova Zdeněk Zdeněk, který si expozici nenechal ujít.

Příslušnice něžného pohlaví zase jistě nenechá lhostejnými pohled na dobové šperky, třeba korále a záušnice. Výčet pokladů z archeologických nálezů tím ale zdaleka nekončí. Nesmí chybět předměty každodenní potřeby, jako je keramika nebo třeba ocílky k rozdělávání ohně ve tvaru koně či psa. Unikátní jsou lžíce a naběračka, protože se dochovaly do dnešních dob, ačkoliv jsou ze dřeva. Tedy materiálu, který po delší době podléhá zkáze.

Ke srovnání s dneškem vybízí dlažba, po níž si před staletími vykračovali příslušníci šlechty. V protikladu k všeobecně zavedené představě o hrubosti a neotesanosti tehdejší doby překvapí vkus a jemnost, které jí vtiskli tehdejší řemeslní mistři. Ani dnes by se za ni nikdo nemusel v domě stydět. Což se jistě nedá říct o spoustě výrobků nabízených současnými obchody.

Výstava diváka nesměruje jen do pasivní role pozorovatele. Kdo chce, může si třeba zahrát středověkou verzi hry mlýn. Výčet zajímavostí by mohl pokračovat dál, není ale účelem tohoto článku suplovat katalog exponátů.

Vyzdvihnout je naopak potřeba regionální složku výstavy, která je pro domácí milovníky dávné historie patrně vůbec nejpřitažlivější. „Jsou tu předměty z nálezů v Holubicích, například denáry knížat Břetislava I., Spytihněva a Konráda I. Brněnského. Dále vykopávky z hradiska u Zelené Hory nebo třeba kamenné články hradu Melice,“ vypočítává Rybářová.

Výstava Sága moravských Přemyslovců, na jejíž tvorbě se kromě vyškovského muzea podílelo také Muzeum města Brna a Vlastivědné muzeum v Olomouci, potrvá až do 14. září. Veřejnosti je přístupná každý všední den od 8 do 16 hodin, o víkendech od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.