Festival, který potrvá ode dneška do 5. července, hostí za spolupráce s Kinematografem bratří Čadíků Ekofarma Jalový dvůr. Jako první ze snímků dnes diváci pod širým nebem uvidí Cestu z města, následující dny pak program nabídne snímky Kdopak by se vlka bál, Kozí příběh, válečný Tobruk a Bathory Juraje Jakubiska.

Ekofarma Jalový dvůr, kde se festival koná, kdysi bývala součástí rozsáhlého slavkovského panství Kouniců. Dnes je to soukromá rodinná pastevní farma, hospodařící v režimu ekologického zemědělství.

Statek návštěvníci najdou v údolí zasahujícím do malebného Ždánického lesa, který má statut přírodního parku nejen pro bohaté přírodní, ale i archeologické památky. V jeho okolí se také nachází několik chráněných území.