Na první pohled jen trocha hry se světlem, pár detailů, linií a čar či několik podivných značek. Na druhý ale divák rozpozná ucelený soubor, který autor vtipně sestavil. A právě značky, jako nejrůznější kolečka, šipky a kříže, daly celému souboru i anglický název Marks.

Vyškovský amatérský fotograf Patrik Valouch objevil umění tam, kde by ho nikdo nehledal. Na omšelých schodech, obyčejných silnicích, otlučených omítkách, pomačkaných popelnicích.

„Ovlivnilo mě mé dřívější malování. Jako grafika mě nelákají barevné věci, zaměřuji se na černobílou fotografii. Jde mi zejména o kontrast. Například mnohé značky a čáry na asfaltu splývají, ale při zvětšení vyniknou,” uvedl výtvarník, který se dlouho věnoval kresbě a malbě pastelem či tužkou, kolážím a grafice.

Prošel si také obdobím graffiti. Na tento vývoj navázal právě fotkou. Zajímají ho pravoúhlé linie, dominantní je hra se světlem. Sám o své tvorbě mluví jako o výtvarné fotografii zaměřené na detail.

Fotografováním se zabývá už několik let. Je aktivním členem fotoklubu Orion a účastní se společných výstav. Za sebou má i tři kolektivní expozice v Muzeu Vyškovska. Autorskou premiéru zažil v loňském roce v Turistickém informačním centru.

Loňskou i letošní samostatnou výstavu může posoudit profesionální fotograf Jiří Foltýn. „Na první výstavě kolekce fotografií citlivě zobrazoval geometrické plochy světel, stínu a rozdílných textur. Vystavený soubor fotografií Marks je výběrem ze stejnojmenného cyklu vznikajícího v poslední době. Vyhledává náměty, které, chápané jako znak, určitým způsobem regulují život lidí. Některé jen obrazově zachycuje, jiné do formy znaku povyšuje,” uvedl o Valouchově výstavě Foltýn.

Všechny vystavené fotografie vznikly ve Vyškově. „Zaměřuji se na městské prostředí. Dostatek inspirace nacházím v okresním městě. Necítím potřebu vyjíždět někam jinam. I v malém městě lze nalézt zajímavou symboliku. Stačí se rozhlédnout,” řekl o svých nejnovějších snímcích Valouch.