Knihu se stručným názvem Vyškov vydalo v edici Zmizelá Morava nakladatelství Paseka. V současnosti je k dostání ve vyškovských knihkupectvích.

Recenze

Na rozdíl od publikace Vyškov v proměnách, kterou Mikulka vytvořil společně s Pavlem Klvačem, je nynější kniha rozsahem i formátem skromnější a má i trochu jiné zaměření. Jak už název prvního díla, jež vyšlo v lednu, napovídá, autoři se v něm soustředili na konfrontaci minulosti s dneškem, archivních snímků se současnými. Nová Mikulkova práce využívá jen dobových fotografií z fondů Muzea Vyškovska a má především ukázat město v podobě, která do menší či větší míry zmizela v propadlišti času.

Víc než stovku snímků autor zvolil skutečně promyšleně. Nabízí čtenáři pohled na celkové partie města i detaily, zachycuje změny, jež v minulosti radikálně poznamenaly tvář Vyškova. Čtenář tak má možnost konfrontovat textové pasáže věnované stavebnímu vývoji města s obrazovou částí této publikace.

Tu doprovází také skutečně čtivě popsané stručné dějiny města. Autorovi se tak v textové části knihy na pětačtyřiceti stranách podařilo vylíčit vše podstatné, aniž by čtenáře unudil a umořil přehršlí faktů z historicko – architektonického vývoje města.

Mikulkův počin lze jen doporučit všem zájemcům o regionální dějiny. Každopádně aktivitu v oblasti poznávání urbanistického vývoje svého města, a teď nemám na mysli jen vzešlé publikace ale i pravidelně se opakující výstavy věnované tomuto tématu, mohou Vyškovským obyvatelé ostatních měst okresu jen závidět.

Už druhou fotografickou publikací se může v letošním roce pochlubit okresní město. Opět vzešla z pera tamního historika Radka Mikulky.