Autoři založili knihu na výzkumu i rozhovorech s pamětníky. Žádají však o přispění své příznivce. „Kniha je již připravená k tisku, aby však spatřila světlo světa, potřebujeme pomoc. Na vydání sbíráme od prvního září příspěvky přes webový portál Startovač,“ informoval jeden z autorů knihy Jiří Suchánek.

Zájemci si ji také předobjednají a zároveň tak pomohou jejímu zrodu. Kniha vyjde v omezeném nákladu 350 kusů. Autoři čtenářům vylíčí například pátrání po dávno zaniklém Juliusburgu i příběh rychtářovského zámku Troyerstein, který nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

Hlavní část knihy se ale věnuje právě veřejnosti nepřístupnému lovecký zámečku Ferdinandsko. „Kniha nabízí seznámení se stavební historií a církevní minulostí zámečku, přiblíží náročnou, ale krásnou práci ferdinandských lesníků a také doposud zcela neznámou epizodu včelařskou. Neopomene ani fenomén turismu, kdy k Ferdinandsku mířili výletníci z Vyškova, Brna i Prostějova. Obšírně se věnuje převzetí budovy armádou v roce 1935 a také jejím dalším osudům včetně doby okupace a poválečného období,“ popsal Suchánek. Obsah doplňuje 150 snímků, z nichž většina bude v knize otištěna vůbec poprvé.