Posluchačsky atraktivní pestrý program od baroka po současnost je složen z děl Mozarta, Dvořáka, Čajkovského, Debussyho. Uslyšíte mimo jiné i Ave Maria a černošské spirituály. Na koncertě zazní také premiéra části skladby variace pro houslové sólo vyškovské rodačky Terezie Zemanové, která studuje hudební skladbu v Brně.

Dalibor Hrda je sólistou a šéfem opery Slezského divadla v Opavě. Jeho dcera Markéta zpívá a hraje na klavír, především se však věnuje hře na flétnu, druhá dcera Veronika zase na kytaru.

Leoš Zavadilík je zástupcem koncertního mistra brněnské filharmonie a působí jako pedagog v Janáčkově akademii múzických umění. Jeho dcera Alena začínala ve vyškovské základní umělecké škole, dnes studuje na konzervatoři a hraje jako sólistka na housle.

O klavírní doprovod se na koncertě dále postarají Libuše Vondráčková a Ingrid Sotolářová.