Jednu z nejmenších vesniček Vyškovska, a to Olšany, proslavil herec Boleslav Polívka, který tam natočil dnes už legendární film Dědictví a nakonec se tam i usadil.

Lesnatá příroda, koně a chalupy známé z filmových záběrů lákají nejenom turisty, ale i umělce. Zachytit atmosféru, která utkvěla v exteriérech tvořících krajinný rámec filmu a vystihnout ladnost koní se pokusil i rousínovský výtvarník Václav Hlaváč. Své obrazy představí tento víkend v olšanském obecním domě.

„Olšany kdysi bývaly vesničkou, z níž vedla cesta už jenom do lesa. Dnes se v ní stýká celý kulturní svět. Za Polívkou jezdí nejvýznamnější umělci z Prahy a Bratislavy a ti z Brna jsou v Olšanech jako doma. Kdykoli do této lokality zavítám, vždycky s tužkou a skicářem v ruce, protože Olšany dnes nabízejí plno turistických lákadel,“ vysvětlil, čím ho Olšany inspirovaly, Hlaváč.

Fajnšmekři, kteří dopodrobna znají film Dědictví, poznají na Hlaváčových obrazech mnohá známá místa z natáčení, z nichž některá dnes už ani neexistují. „Jakmile jsem se dozvěděl, že některá místa má někdo v plánu přestavět či zbourat, ihned jsem spěchal je namalovat, abych vytvořil sérii po stopách filmu,“ dodal malíř, který na vernisáž pozval i Polívku. Ten měl Hlaváčovi přislíbit, že by přišel i se svým hereckým ansámblem, dokonce padla řeč i o Dagmar Veškrnové-Havlové, která v Dědictví ztvárnila jednu z hlavních rolí. Vzhledem k Polívkově velké zaneprázdněnosti však jeho účast není zaručená. „Mistr Polívka je v současné době v Praze a není jisté, zda se stihne vrátit,“ uvedla manažerka Farmy Bolka Polívky v Olšanech Ilona Darebníková.

Farma nebyla ani vstřícná Hlaváčovy obrazy prezentovat. „Na farmě prý nejsou vhodné prostory, a tak jsme pro výstavu připravili místnost v obecním domě. Vernisáž se uskuteční v sobotu ve čtyři hodiny odpoledne. Výstava bude otevřená i v neděli od deseti do pěti hodin odpoledne,“ informovala starostka Dana Křížová. Ta je ráda, že Hlaváčova expozice Olšany opět zviditelní.

Kromě filmových lokalit uvidí návštěvníci i sérii obrazů koní. Hlaváče fascinují stáda pasoucí se v ohradách pod farmou. „Zvolil jsem obrazy vyjadřující Polívkova dynamického ducha. Koně musejí být v pohybu a obrazy musejí mít děj,“ popsal výtvarná díla vybraná na výstavu autor.

Hlaváč má pro kresbu zvířat dlouholeté předpoklady. „Uplatnil své poznatky z biologie zvířat tak, jak si je kdysi osvojil studiem na Mendlově univerzitě v Brně. Osud ho zavál i na střední školu Exotických zvířat a cirkusových drezérů, kde byl pedagogem,“ sdělil umělecký kritik, teoretik a znalec Hlaváčova díla Jiří Maliňák.

Devětašedesátiletý malíř Hlaváč je mistrem tvorby v plenéru. Do skicáře si v rychlosti objekt načrtne a v ateliéru ho pak dotváří pomocí skvrn akvarelovou barvou. Takový způsob je podle Maliňáka dnes už neobvyklý. Výsledná díla tak mají snový ráz.