V prostorách muzea, na nádvoří a ve sklepech vystoupí šermířská skupina Armet, pěvecký soubor Motýlek, taneční soubor ZUŠ Vyškov vZUŠ Ivanovice, QuARTet, Pařený cokánek, taneční skupina Simarela a další.

Před muzeem na nádvoří a vparku proběhnou soutěže a zábavné hry ve spolupráci sDDM Vyškov.

MUZEJNÍ NOC - 25. května 2007

17 – 19,3o

Soutěž „Znáte muzeum ? „ - vyhledání konkrétních údajů vexpozicích muzea

Muzeum

17 – 19 ??

 

Hry a soutěže pro malé i větší

Nádvoří + muzeum

17 – 19,3o

 

Točíme na hrnčířském kruhu

Velký sál

17 – 22

Promítání filmů vyškovských filmových amatérů(viz samostatný program)

Expozice 1.p.

17,oo – 17,3o

Pařený cokánek – koncert hudební skupiny

Nádvoří

17,3o – 17,50

 

Vystoupení tanečního souboru ZUŠ Vyškov

Malý sál vpřízemí

17,3o – 17,50

Vystoupení taneční skupiny ZUŠ Ivanovice n.H.

Sklepy

17,4o – 18,oo

 

Dívčí pěvecká skupiny QuARTet

Velký sál

18,2o – 18,4o

 

Vystoupení tanečního souboru ZUŠ Vyškov

Sklepy

18,3o – 19,oo

 

Dětský pěvecký sbor Motýlek

Velký sál

19,oo – 19,2o

 

Skupina historického šermu ARMET

Nádvoří

19,oo – 19,1o

 

Dívčí pěvecká skupina QuARTet

Malý sál

19,2o – 19,4o

Vystoupení taneční skupiny ZUŠ Ivanovice n.H.

Velký sál

19,2o – 19,4o

 

Flétnový soubor hudební školy AM

Sklepy

19,45 – 20,oo

 

Dívčí pěvecká skupina QuARTet

Sklepy

2o,oo – 2o,3o

 

Dětský pěvecký sbor Motýlek

Velký sál

2o,oo – 2o,4o

 

Skupina historického šermu ARMET

Sklepy

21,oo – 21,3o

 

Country tance – taneční skupina SIMARELA

Velký sál

20,50 – 22,oo

Pařený cokánek – koncert hudební skupiny

Sklepy