Objevili tam zřetelné pozůstatky čtvrtého křídla zámku podle původního projektu slavného architekta Martinelliho.

„Na půdorys stavby už v druhé polovině 20. století někdo narazil, ale nález neohlásil. Do jejího odkrytí tak vlastně nikdo netušil, že skutečně existuje,“ uvedla Blanka Mikulková z vyškovského pracoviště Ústavu archeologické památkové péče Brno.

Doplnila, že křídlo tvořily tři místnosti se zdmi ve výši prvního patra zámeckých sklepů. „Vše bylo zarovnané cihlami, z nichž některé nesly kounicovský kolek AH. Na zarovnané ploše byla nasypaná vrstva žlutého jílu, která sloužila jako izolace,“ pospala archeoložka.

Neobvyklý objev v centrální části nádvoří byl jen zhruba dvacet centimetrů pod povrchem. Archeologové ho zdokumentovali a na žádost památkářů geodeticky zaměřili.

Není to první tajemství, jež zámecké nádvoří vydalo. V roce 1996 tam archeologové našli pozůstatky sta mrtvých ze 14. století. Mohlo jít o oběti moru nebo válek.