Zámek Slavkov - Austerlitz získal na začátku letošního roku pozůstalost po sběrateli, který se zaměřoval na veškerý filatelistický materiál související s postavou Napoleona a jeho dobou.

Sbírka celkem obnáší tři sta jedenašedesát nálepních listů s víc než tisícovkou známek, aršíků, dopisnic či obálek prvního dne vydání, z nichž některé mají vetkávanou část se zobrazením daného tématu. Doprovází je také zajímavá razítka i z památných míst.

„Vystavili jsme zhruba třetinu sbírky. Jedná se o známky z celého světa. K zajímavostem patří třeba známky Spojených arabských emirátů se zlacenou povrchovou fólií, nebo známky vytištěné jako hologramy. Skutečně je bylo možné použít v poštovním styku,“ uvedla historička slavkovského zámku Vladimíra Zichová, která je spolu s kolegou Martinem Rájou autorkou expozice.

Doplnila, že první výstavní místnost je věnovaná přímo Napoleonovi, jeho osobnosti a rodině. Nechybí tam tedy ani ženy slavného vojevůdce: Josefína Beauharnaisová a Marie Louisa se synem Orlíkem. A také události, jež éře císařství předcházely. Třeba dobytí Bastilly.

Další části výstavy jsou zasvěcené slavným bitvám napoleonských válek včetně té u Slavkova. „Jeden panel jsme věnovali francouzským lékařům, kteří v té době patřili k nejlepším na světě, další Napoleonovým vojevůdcům,“ doplnila Zichová.

Na výstavě nesmí samozřejmě chybět ani česko-francouzská emise známek vydané k dvoustému výročí bitvy u Slavkova v roce 2005.
Součástí sbírky jsou i dopisy z předznámkového období, jež se přímo týkají bitvy tří císařů, ty ale nejsou součástí expozice.

Výstava známek s napoleonskou tématikou potrvá až do května příštího roku. Přístupná je souběžně s provozem slavkovského zámku.