Proč se zabývat publikací před třemi lety zesnulého autora, která se už jednou objevila na pultech knihkupectví? Jednak od její první edice uplynulo už dvanáct let. Jde o dílo oceněné prestižní cenou E.E. Kische. A pojednává o tématu, jež je v dnešní době bohužel zřejmě nutné diskutovat ještě naléhavěji než v polovině devadesátých let: perzekuci odpůrců komunistického režimu v padesátých letech.

Recenze

Jasně tyto důvody vyložila Klobasova manželka Dagmar, která druhé vydání připravila. „Jde o to, aby se o hrůzách tehdejší doby dozvěděli mladí lidé. Aby nezapomněli. Věřím, stejně jako můj manžel, že je třeba oživovat paměť národa. Přiblížení výseku osudů skupin i jednotlivců z Brna a okolí, vylíčení zrůdných metod a praktik totalitního režimu usilujícího o ponížení či zničení lidské důstojnosti je posláním této knihy,“ vysvětlila Dagmar Klobasová.

Doplnila také, že první vydání bylo rychle rozebrané. Na Klobasovi se obraceli lidé, kteří knihu už nemohli sehnat.

Prosadit publikaci do tisku ale nakonec nebylo snadné. Nedostávalo se hlavně peněz. Nakonec pomohl příspěvkem Jihomoravský kraj a město Slavkov u Brna, kde Klobas zakotvil.

Jak napovídá podtitulek, Klobasovo dílo je především svědectvím. Autobiografické líčení postupuje chronologicky od konce druhé světové války po komunistický převrat, okolnosti vedoucí k odbojové činnosti, zatčení, vazbu, pobyt v jáchymovském lágru Nikolaj.

Pro domácí čtenáře a pamětníky obzvlášť je jistě poutavé autorovo vykreslení dobové atmosféry i reálií prostředí a postav tehdejšího Bučovicka a Slavkovska s jeho rodnými Křenovicemi v popředí. Geneze vzniku odbojové skupiny SODAN v okruhu bučovického gymnázia i jeho vazba na tehdejší všeobecný odpor vesnice vůči kolektivizaci je zajímavá také pro regionálního historika.

Pasáže z řetězce martyria věznění a výslechů už mají také obecnou hodnotu cenného svědectví a vybízejí ke srovnání s obdobnými díly, na něž je naše i světová literatura bohatá.

Klobasovo vyprávění neotřese čtenářem takovým způsobem, jako třeba šokující Vítkova zpověď vězně koncentračního tábora v Mauthausenu, podpořená ještě otřesnou ikonografickou obžalobou nacismu v podobě fotografických dokumentů bestiálních zvěrstev. Na druhou stranu nemá zase vyloženě povídkovou polohu Solženicynova Jednoho dne Ivana Děnisoviče, který reaguje na dobu stalinistických represí. Stojí spíš někde mezi oběma krajními polohami, je dokumentem i beletrií.

Klobas totiž nezapře zdatného popularizátora, jímž jako významný autor literatury faktu bezesporu byl.

Jsou možná lepší vypravěči, přesto se mu daří čtenáře zcela zaujmout jednoduchým, ale poutavým literárním stylem a právě díky němu hlavně udržet jeho pozornost. Mistrovsky umí provazovat vlastní vzpomínky někdy vysloveně intimního rázu s popisem událostí historie regionu i zásadními momenty tehdejšího dění, aniž by sklouznul do křečovitých exkurzů.

Velká síla Klobasova díla je také v humoru. Nebojí se ani sebeironie a tím si získává čtenářovy sympatie. Hlavně se mu daří ale zesměšnit tehdejší bolševickou vládnoucí mašinerii s celým jejím potlačovacím aparátem. Jeho představitelé - prokurátoři, soudci, estébáci, táborová ostraha či kolaborující vězni - vyvolávají spíš opovržení než vyslovenou hrůzu.

To ale zdaleka neznamená, že Jak se chodí v laně postrádá děsivé momenty. Samotný název knihy je odvozený od zvláštního způsobu eskortování vězňů posvazovaných po několika jako dobytek dohromady. Už to jasně vypovídá, jakému ponížení byly oběti rudé totalitní moci vystaveny.

Také výpovědi vězně Strachoně, jež zahrnul Klobas do své knihy jako jakási intermezza, se jen hemží svědectvími o nelidském ponižování a týrání vězňů. Srovnání s hrůzami nacistického teroru v prostředí koncentračních táborů či věznic se tu přímo nabízí.

Spisovatel se navzdory vážnému a tíživému tématu vyhnul patosu, volání po pomstě, neklesnul k primitivnímu moralizování. Z knihy samotné vyplývá, že ho dlouhé věznění zocelilo. Tak ostatně Klobase jistě pamatují všichni, kdo ho znali, včetně autora těchto řádků. A potvrzují to i jeho nejbližší. „Oldřich vyšel z komunistického kriminálu nezlomen. Vše, co tam prožil, ho nakonec posílilo,“ vzpomíná Dagmar Klobasová.

Jak se chodí v laně doprovází opět decentní a přitom působivé ilustrace Jana Kristoforiho, Klobasova přítele a rovněž politického vězně. Reprint má lepší přebal a poutavou a působivou předmluvu dalšího politického vězně Zdeňka Křivky. K dostání je stále například ve slavkovských knihkupectvích.