Jedná se o projekt Židovského muzea v Praze, který seznamuje lidi s židovskými tradicemi, náboženstvím a historií na území Čech a Moravy. „Výstava se postupně chronologicky zaměřuje na jednotlivá historická období. Od středověku po novověk, období emancipace. Součástí je i pohled na vnímání Židů v předválečném Československu a v období holocaustu,“ přiblížila pracovnice muzea Ivana Fleková.

V druhé části výstava nabízí hlubší pohled na vybraná témata židovského života a historie – samosprávu židovských obcí, povolání a hospodářskou činnost, židovská sídliště, tradiční kulturu a školství, antisemitismus i diskriminaci v českých zemích.

S historií Židů se můžou lidé v muzeu seznámit do 24. června. Vstupné je třicet korun, snížené patnáct.