Byla nápadem grafika a fotografa z Ivanovic na Hané Jiřího Foltýna. Každých pár týdnů tam představil práce začínajících i zkušených výtvarníků nejenom z Vyškovska, ale i ze širokého okolí. Kurátor ale po novém roce s výstavami skončí. Loučí se expozicí vlastních fotografií.

„Po celou dobu existence galerie byly výstavy v odborném celostátním tisku jedinou prezentací Vyškova jako města, kde probíhají výtvarné výstavy. Nyní tam bude zase mezi Vsetínem a Zábřehem prázdno,“ postesknul si Foltýn. Ten musel ale do provozu galerie vkládat kromě značného množství času také dost svých peněz, a tak s touto činností končí. „Nabyl jsem dojmu, že město Vyškov o tento typ kultury nemá pravděpodobně zájem, jinak by snad našlo za ty čtyři roky způsob, jak ji přijmout za svou a podpořilo by její provoz,“ myslí si Foltýn.

Dodal, že nad tím necítí roztrpčení. „Je to prostě realita a Vyškov má jiné kulturní priority. Rozhodně se mně určitým způsobem vrátil čas i peníze v tom, že jsem poznal řadu velmi zajímavých lidí, zejména mezi posluchači a absolventy uměleckých škol ve Zlíně a v Brně,“ doplnil Foltýn.

Milovníci umění ale snad přece jenom nebudou o umělecký zážitek zcela ochuzení. Knihovní koutek je pro obrazy jako stvořený a vedení knihovny si uvědomuje, že by bylo škoda ho nevyužít. „I nadále budeme tento prostor využívat k výstavám uměleckých děl. Oslovíme další fotografy, malíře, grafiky, ať už z našeho regionu, nebo i z celé republiky.

Návštěvníci rozhodně nebudou ani v příštím roce ochuzeni o příjemné prostředí v literární kavárně naší knihovny,“ informovala pracovnice knihovny Zdeňka Adlerová.

Stávající Foltýnova výstava má název Planeta Foly. Navazuje na autorovu někdejší zálibu ve fotografiích zátiší a krajiny, kde statický výraz oživoval záměrnou neostrostí, dvojexpozicemi, zásahy do negativu i pozitivu a úpravami zobrazované skutečnosti. „Bylo to období klasické černobílé fotografie, které se uzavřelo v polovině devadesátých let. Nyní pracuji s digitální technikou. Její hlavní částí je soubor fotografií Planeta Foly. Jde o jakousi hru a volné fantazie na téma vzhledu vymyšlené planety, na kterou se lidstvo přestěhuje, až tuto zemi zničí k neobývání,“ dodal Foltýn.

Ten je v oboru fotografie samouk, strojník, který si později dodělal večerně Střední umělecko-průmyslovou školu v Brně a pokračoval i v dalším studiu. Dlouhá léta pracoval jako výtvarník v někdejším okresním kulturním středisku a jako fotograf, grafik a dokumentátor v Muzeu Vyškovska. Od roku 1992 se zabývá profesionálně reklamní fotografií.

Své práce představil na několika samostatných výstavách a zhruba devadesáti výstavách společných.