Proč Nadace Tři brány vlastně přišla s projektem Pocta králi?
Letošní rok patří v historii k takzvanému osmičkovému roku. Obvykle se vzpomínají a rozebírají roky 1968 a 1948, popřípadě mnichovské události. Zapomínají se historická výročí, která se našich dnešních životů bezprostředně nedotýkají, ale představují v kontextu významné mezníky nejen národních dějin, ale historického utváření Evropy vůbec. Bitva na Moravském poli, nerytířské ubití krále Přemysla II. k tomuto patří. A 26. srpen, Den sv. Rufa, je vůbec pro českou historii tragický. Vždyť o několik let později, ten samý den, padl v bitvě u Kresčaku jiný český panovník, Jan Lucemburský. Bitva na Moravském poli z roku 1278, abychom zůstali věrni aktuální poptávce, patří tedy k těm významným osmičkovým výročím. Je třeba zdůraznit, že s myšlenkou vytvořit nadační projekt Pocta králi přišel předseda správní rady Nadace Tři brány Karel Floryk.

Jak se doba Přemysla II. a katastrofy na Moravském poli dotýká Vyškova?
K významným leníkům Přemysla II. patřil Milota z Dědic, náš krajan a předek. Na Moravském poli velel první skupině Přemyslových bojovníků, železným pánům. Na jeho hlavu se neprávem sneslo vykonstruované obvinění ze zrady krále. Našim cílem bylo očistit jméno tohoto moravského šlechtice. Domnívám se, že se to díky odborné, vysoce fundované přednášce docenta Libora Jana z brněnské Masarykovy univerzity podařilo. I město Vyškov je s dobou Přemysla II. úžeji spjaté. Král Václav I., otec Přemysla II., totiž v roce 1248 věnoval Vyškov olomouckému biskupovi Brunovi za pomoc, kterou mu poskytl při potlačení vzpoury šlechty, kterou vedl jeho syn Přemysl. Biskup Bruno potom někdy později založil Vyškov jako město.

Splnil projekt očekávání nadace?
Projekt probíhal v několika rovinách. Pro základní školy jsme připravili vzdělávací program a současně soutěžní hru O Fuchsenhofský poklad, kterého se zúčastnilo sedm základních škol a dvě víceletá gymnázia. Odezva byla velice příznivá. Kulturní sekce se zapojila do Dnů evropského dědictví vystoupením historických souborů. Osobně bych chtěl vyzvednout koncert skupiny Lucrezia Borgia se středověkou hudbou.

Co zaujalo nejvíc?
Historická sekce přivedla do Knihovny Karla Dvořáčka tři významné osobnosti. Docent Ramba skvěle přednášel o válečných úrazech na lebkách českých králů, k nimž patřil i Přemysl II. Historik Žemlička, náš současný nejvýznamnější medievalista, přednášel o době Přemysla II. Docent Jan ve své přednášce očistil jméno Miloty z Dědic, jak již bylo vzpomenuto. Všechny tři přenášky zcela zaplnily sál vyškovské knihovny, což svědčí o zájmu vyškovské veřejnosti o toto období českých středověkých dějin. První dva jmenovaní přednášeli též studentům vyškovského gymnázia.

Projekt ale měl také ambice na poli umění. V úterý v Muzeu Vyškovska skončila výstava Vivat Přemysl, a tím i projekt sám…
Výtvarná sekce oslovila přes třicet významných českých výtvarníků, aby vytvořili díla k poctě velkého českého krále. Na vernisáži bylo představeno kolem sedmdesáti výtvarných děl. Výstavy se zúčastnili i umělci z našeho regionu. Měla ohromný úspěch u vyškovské veřejnosti. Musím konstatovat: Projekt nejenže splnil, ale i předčil naše očekávání.