I o tom, jak se tento cíl daří naplňovat vyškovským světluškám, vlčatům či roverům, vypovídá výstava s názvem 100 let světového skautingu. Lidé ji od tohoto týdne uvidí v galerii tamního turistického informačního centra.

„Výstavu jsme věnovali stému výročí světového skautingu. Když jsme o ní hovořili, myslel jsem si, že by měla být oslavou celé této stoleté historie. Její hlavní autoři, známý tandem Zedník – Kleveta, mě však nemuseli dlouho přesvědčovat o tom, že kromě historických faktů by měla výstava také obsahovat skautskou současnost. Proto má celá expozice také podtext Skauting očima pěti generací,“ vysvětluje vůdce střediska Junáka ve Vyškově Jiří Wolf.

Lidé tak na výstavě nepřijdou o pohled na skautské hnutí očima všech věkových kategorií. Jejich výčet dnes doplňují třicetiletí vůdci a děti. „Je jim kolem deseti let a skauting provozují v romantickém období svého života, kdy jsou velice vnímaví, navazují kontakty s vrstevníky a uzavírají přátelství, na která potom vzpomínají celý život,“ dodává spoluautor výstavy Alois Kleveta.

Také on sám si přitom se svými vrstevníky při organizování výstavy na své skautské začátky rád zavzpomínal. „Sešlo se nás celkem osm a já jsem se z našeho povídání pro tuto výstavu snažil vytáhnout to nejpodstatnější. Nechybí tu názory na dobu mezi lety devatenáct set čtyřicet pět až padesát. Nevyhnuli jsme se ale ani vzpomínkám na známé osobnosti nebo na ty, kteří z republiky odešli do zahraničí,“ doplňuje Kleveta.