Hned z několika atraktivních výstav pořádaných Historickým muzeem může vybírat návštěvník slavkovského zámku.

Proměnu školství v průběhu jednoho století přibližuje výstava Cestička do školy. Typickými škamny, tedy dlouhými lavicemi, je vybavena měšťanská škola z počátku dvacátého století, doby Rakouska-Uherska.

Na stěně za katedrou nesmí chybět obraz císaře Františka Josefa I. Nezbytnou výbavou byla i rákoska. Žáci psali na břidlicovou tabulkou olůvkem. Modernější třída z období první republiky pro roce 1918 již má lavice jen pro dva žáky. Na stěně visí obraz prezidenta Masaryka.

Vybavení třídy národní školy z padesátých let dvacátého století vypovídá o době samotné. Stěně za tabulí vévodí portréty Gottwalda a Stalina. V rohu místnosti jsou pionýrské prapory a na zdi visí budovatelské obrazy.

„O výstavu byl veliký zájem zejména ke konci školního roku. Teď je návštěvníků trochu méně, ale očekáváme, že ke konci prázdnin zase školní tématika rodiny přitáhne. Cestička do školy potrvá až do 14. října,“ upozorňuje průvodkyně Eliška Žižlavská.

Atraktivní pro rodiny s dětmi je také expozice železničních modelů a kolejišť Po kolejích cestou necestou. I když, jak podotýká průvodce Radek Žák, největšími obdivovateli vláčků jsou hlavně muži. Výstava potrvá do šestadvacátého srpna.

V rozsáhlém podzemí je zase k vidění barokní pekárna. „Vytápění pece se považovalo za největší pekařovu dovednost. Pece byly totiž opatřeny pouze jednou sadou otvorů, které sloužily jak k topení, tak k pečení. Pece se nejprve naložily dřevem a řádně se roztopily. Po dosažení správné teploty je pekař vyhrabal a vymetl. Poté do týchž otvorů sázel těsto,“ popisuje pracovník muzea Petr Lukas.

Samotné místy až třípatrovém podzemí je unikátní. Jeho historie sahá do třináctého století, kdy tam vznikla komenda řádu německých rytířů. Postavili ji pravděpodobně na bažinatém povrchu, proto stavitelé během času terén neustále navyšovali. Takže místnosti, které byly ve středověku přízemím, jsou dnes nejnižším podlažím podzemí,“ vysvětluje Lukas.

V nejnižších prostorách mistr kat předvádí středověké praktiky používané při výsleších. Buď v rámci prohlídkové trasy zámeckého podzemí anebo samostatně lze spatřit světelné objekty výtvarnice Marie Jiráskové. Tato výstava potrvá do devátého září.