Uzávěrka soutěže je přesně za týden, v pátek 30. září. „Po tomto datu shromáždí porota složená ze členů fotoklubu Orion všechny zaslané snímky a posoudí je podle soutěžních kritérií. Výsledky by měly být známé do konce října,“ uvedl předseda pořádajícího občanského sdružení Drnka Pavel Klvač.

Kritéria budou různá. „Porota posoudí snímky podle druhů a typů výjevů na fotografiích, jako například člověk v zahradě, fotografie zachycené na makro nebo zahradní zátiší. Snímky můžou být barevné i černobílé, záleží jen na přispěvatelích,“ podotkl Klvač.

Soutěž vyhlásila Drnka také jako možnost zachytit mizející přírodu Vyškovska. „Sadů i zahrad v poslední době ubývá. Zachytit cosi z krásy mizejících zahrad a ovocných sadů v naší krajině tak může být nejen fotografickým potěšením, ale i historickým dokumentem,“ myslí si Klvač.

Soutěž je vyhlášená pro všechny obyvatele a přátele mikroregionu Drahanská vrchovina. Účastníky rozdělili organizátoři do tří kategorií, a to na děti do dvanácti let, mládež od třinácti do osmnácti let a dospělé od osmnácti let výše.

Výherci vybraní porotou obdrží od Drnky věcné ceny. Z přihlášených fotografií pak občanské sdružení uspořádá v prosinci v Drnovicích velkou výstavu.