Nesmí malovat obličeje ani postavy a dokonce ani zvířata. Zakazuje mu to přísné islámské náboženství. To na zobrazování figur pohlíží jako na zpupnost člověka, který napodobuje Boha. Tvoří lidskou bytost, ale nedokáže ji oživit.

Touha po výtvarném projevu je však silná. A tak zobrazuje to, co mu Korán dovoluje. Ale dává do toho originalitu a šmrnc. Obrazy libyjského malíře Abdullatifa Mohammeda Tubtaby, které vystavuje Muzeum Vyškovska, jsou jedinečné. Snoubí se v nich moderní pojetí s tradiční arabskou kulturou. Zachycují verše z Koránu.

„Vybral si některé kapitoly z Koránu, takzvané súry a snaží se je abstraktním způsobem zobrazit,“ vysvětlil Lubomír Tesař, předseda brněnské pobočky Společnosti česko-arabské, který výstavu zorganizoval.

Pro návštěvníky, kteří se v arabských reáliích neorientují, a těch bude drtivá většina, Tubtaba vždy vedle obrazu podal vysvětlení. To překládá nejenom verš kaligraficky zapracovaný do obrazu, ale také odhaluje moudrost předků. Žasne nad jejich znalostmi, které současníkům odhaluje teprve moderní věda.

A tak například u plátna s názvem Světlo neboli An-Núr zachycujícího barevné spektrum, si návštěvníci můžou přečíst úryvek z Koránu : „Jsou jako temnota nad hlubinou moře. Pokrývá je vlna, nad níž je vlna jiná a nad nimi jest mračno – temnota, nad níž je další temnota.“

Podle Tubtaby tento verš mluví o temnotě v hloubce moří a oceánů. „Verš říká, že v hloubce moří jsou vlny, nad kterými jsou další vlny a nad těmi jsou mraky. Druhé vlny jsou zřejmě povrchové, které můžeme pozorovat. Ale co ty první? Vědci nedávno objevily přítomnost takzvaných vnitřních vln, které se vyskytují na rozhraní vrstev vody s různou hustotou,“ uvádí Tubtaba. A podobné zajímavosti odhaluje i u prací s názvy Měsíc, Spásné rozlišení, Nezvratná událost, Pavouk a další.

Výjimkou mezi velkoplošnými abstraktními plátny je drobný obrázek arabské ženy s odhalenou tváří. „Je důkazem toho, že arabská společnost se trochu uvolňuje. Samozřejmě zase ne až natolik, aby dovolila kreslení například aktů. Tím, že Tubtaba studuje v Evropě se jeho styl poněkud poevropštil,“ dodal Tesař.

Třiačtyřicetiletý Tubtaba pochází z hlavního města Libye Tripolisu na pobřeží Středozemního moře. Do České republiky se vydal studovat. „Studoval jsem výtvarné umění na Uiverzitě Palackého v Olomouci. Pak jsem se na rok vrátil do Libyje, ale nyní jsem znovu v Olomouci. Pokouším se o doktorát,“ řekl Tubtaba. Právě obrazy vystavené ve Vyškově by se měly stát základem pro jeho doktorantskou­ práci.

Do České republiky si přivezl i své dvě děti a manželku, která dojíždí za studiem chemie do Bratislavy. Malíř má za sebou několik kolektivních výstav nejen v Libyi a v České republice, ale například i v Itálii.

Velkoplošné sytě barevné abstraktní Tubtabovy obrazy ve výstavní síni doplňují pastelově jemné obrázky vyškovského autora Milana Konvaliny. Zachycují libyjskou krajinu, architekturu i postavy. „V osmdesátých letech jsem služebně působil v Libyi v Tripolisu. Jsem totiž voják z povolání. V Libyii se nesmělo fotografovat. Zakazoval to Korán. Rozhodl jsem se proto tuto exotickou krajinu zachytit v obrazech. Venku jsem v rychlosti udělal skicu a dokončoval jsem ji v hotelovém pokoji,“ uvedl Konvalina.

Pastely kombinované s temperou zcela vystihly žhavé arabské pouštní slunce a dodaly obrázkům zlatavý nádech.

Konvalinu Vyškované dobře znají. Má za sebou řadu výstav. A to nejen obrazů s typickou českou krajinou, ale i jeho řezbářských výtvorů. Arabské obrázky však návštěvník uvidí poprvé.

„Tubtabový a Konvalinovy práce, to je nádherné spojení dvou světů, dvou stylů, které se doplňují,“ dodal Tesař.

Výstavu uspořádalo Muzeum Vyškovska u příležitosti výročí vyškovského rodáka, orientalisty Aloise Musila.

Expozice bude ve věži Muzea Vyškovska k vidění do šestadvacátého července. Otevřená je ve všední dny od osmi do šestnácti hodin a v sobotu a v neděli od deseti do dvanácti a od třinácti do sedmnácti hodin.