Dvaadvacetiletá výtvarnice, která studuje fakultu výtvarných umění, se lépe cítí v trojrozměrném výtvarném prostoru, než v práci s plochou. Její práce se pohybují v oblasti instalací, což je zřejmě odezva na vystudovaný obor výstavnictví.

Často využívá jako záznamové médium diapozitivy podobně jako představuje i ve Vyškově.

Světelné boxy s diapozitivy souborně nazvala Port/Port, což je zkratka slov portugalský portrét. „Představují čtyři okruhy záznamů, a to jedné noci, jednoho muže, mě a nezapomenutelných,“ uvedla Fišerová.

Výstava bude přístupná do 3. září v provozní době knihovny.