„Expozice představuje průřez Budíkovou tvorbou. Vystavené obrazy pocházejí z větší části z majetku Budíkovy rodiny, ale některé zapůjčili také majitelé z Bučovic, včetně bučovické radnice,“ uvedl vedoucí muzea Jiří Setínský. Malby zapůjčila také znojemská a třebíčská muzea. V těchto krajích Budík působil a je také známý jako malíř Podyjí a Vysočiny.
„Na vystavených dílech je vidět, že Budík nebyl pouze excelentním krajinářem, ale že mu nebyl cizí ani portrét nebo zátiší. Vystavené akvarely ukazují, že vynikajícím způsobem zvládl i tuto náročnou techniku,“ dodal Setínský.

Jako krajinář Budík nejraději maloval okolí Bítova, ještě před stavbou Vranovské přehrady. Také obrazy z Třebíčska jsou dnes svědectvím o půvabu míst, která se stala obětí technické civilizace. Zapůsobily na něho také valašské hory, Podkrkonoší a jižní Čechy.

Alois Budík, který sám důsledně užíval zkrácenou variantu svého křestního jména Lojza, byl synem bučovického geometra. Už od dětských let projevoval zájem o umění, a to jak výtvarné, tak dramatické. Oba tyto zájmy pak spojil jako autor dekorací pro divadelní představení bučovického Spolku divadelních ochotníků. Formální umělecké vzdělání sice nenabyl, ale vzdělával se soukromě a na studijních cestách do Ruska či Středomoří.

„Několik menších obrazů ze severní Afriky a okolí Marseille uvidí i návštěvníci bučovické výstavy,“ dodal Setínský. Nakonec se Budík usadil ve Znojmě, kde založil výtvarné sdružení.

Výstavu uzavírá jeden ze dvou posledních Budíkových obrazů z roku 1945 Cesta do neznáma, kterým se nemocný umělec se svým okolím loučí.

Budíkova díla budou k vidění až do sedmadvacátého července.

Pozornost vzbuzují také další zajímavé výstavy na Vyškovsku. Slavkovský zámek vystavuje doslova poklad, který našli archiváři v depozitáři, a to neznámý obraz Joži Úprky. Malba s názvem Už je lúka pokosená pochází z pozůstalosti hraběte Kounice a zámek ji předvede na výstavě o této osobnosti politika a mecenáše. Výstava se bude konat do dvanáctého října. V zámecké galerii zase návštěvníci můžou potkat dobrého vojáka Švejka, kocoura Mikeše, hastrmany, ponocné a další typické postavičky Josefa Lady. Galerie bude otevřená souběžně s provozem zámku do pětadvacátého července.

Vyškovské muzeum si vybrali k prezentaci svých fotek, maleb a miniatur Pavel Procházka, Martina Grošková, Petra Lačňáková a Eva Szklorzová. K vidění budou do dvaadvacátého června.

Jak budou vypadat vyškovská sídliště po rekonstrukci? Kam až zasáhne nový park? Jak se změní kalová pole? Tyto a další informace se zájemci dozví na výstavě nazvané Proměny Vyškova, která se uskuteční od pátého do devatenáctého června v Muzeu Vyškovska.

„Proměny se konají už po patnácté. Touto výstavou přibližují architekti města projekty, které se v současné době připravují nebo už uskutečňují. Návštěvníci navíc budou mít možnost proniknout do představ studentů architektury Vysokého učení technického Brno o využití vybraných vyškovských lokalit,“ přiblížila další nápaditou výstavu mluvčí radnice Dana Bednářová.