Předchozí
1 z 8
Další

Zdroj: se souhlasem Lucie Vorrethové

„Chci, aby mladí lidé překonali všechny jejich překážky, které jim brání v uskutečnění samotného prvního kroku pro zvládnutí pomoci. Jak je ale známé, tak k velkým cílům vede dlouhá cesta, proto moji práci považuji za jeden z dalších kroků na této obtížné, ale zato důležité cestě,“ vysvětluje.

Celá sada je složená s osmi kapitol. Zahrnují úvod, záchranný integrovaný systém, krvácení, šok a popáleniny. Dále následují poranění kostí a kloubů, zatímco na konci řeší autorka první pomoc při otravách. Vše je přehledně uspořádané.

Zdroj: se souhlasem Lucie Vorrethové

„Každá z těchto kapitol obsahuje pět částí. V první popisuji, o jaké zranění se jedná, poté je k danému tématu vytvořen pracovní list pro žáky a následně je kapitola doplněna o řešení pracovního listu. To umožňuje kontrolu vyučujícím a případně i samotným studentům. Poslední část kapitol se věnuje modelovým situacím a jejich následovným řešením, které slouží jako příprava do budoucí praxe,“ popisuje Vorrethová.

Zdroj: se souhlasem Lucie Vorrethové

Na celé sadě pracuje už přes dva roky. Se svojí prací školu úspěšně reprezentovala v krajském kole soutěže Středoškolská odborná činnost. „Postupuji především ve spolupráci s učitelkami Šárkou Trávníčkovou a Kateřinou Grmelovou, kterým tímto mnohokrát za vše děkuji,“ uznává.

Zdroj: se souhlasem Lucie Vorrethové

Sama se ve zvoleném oboru dlouhodobě rozvíjí. Po roční výuce předmětu První pomoci se například zúčastnila tematické exkurze vedené odborníky, kterou pořádala brněnská Masarykova univerzita zážitkovou formou. „Získané vědomosti a zkušenosti využívám dodnes při přednáškách na mateřských, základních a středních školách, které pořádá má nyní již bývalá škola ve Vyškově a okolí. Dále spolupracuji s různými příměstskými tábory v Olomouckém kraji,“ vyjmenovává.

Zdroj: se souhlasem Lucie Vorrethové

Výuku na táborech přitom Vorrethová organizuje spíše hravějším způsobem. „Děti si tam vyzkouší vše od obvazování ran až po resuscitaci. Cílovou skupinou, pro kterou přitom je vytvořen můj již zmíněný výukový materiál, jsou studenti středních a s menší úpravou i žáci staršího školního věku,“ zdůrazňuje.

Zdroj: se souhlasem Lucie Vorrethové

Ve vlastním volném čase se navíc snaží vzdělávat zájemce se základy první pomoci. Zároveň ví, že je v této oblasti stále co zlepšovat. „Právě proto jsem si vybrala toto téma a stanovila si za cíl zpracování výukové sady, kterou bych využila nejen při mé přednáškové činnosti, ale i při výuce první pomoci na zdravotnických školách,“ říká Vorrethová. V tom, co dělá, vidí velký smysl. „Jestliže tak má práce přispěje k tomu, aby třeba jen jeden člověk věděl, co má udělat a tím někomu zachrání život, tak bude cíl mé práce naplněn,“ uznává.

Zdroj: se souhlasem Lucie Vorrethové

Zároveň plánuje další rozšiřování a doplnění sady o další kapitoly. Studenti se v nich dozvědí, jak se zachovají v případě autonehody nebo omrzlin a podchlazení. Dále plánuje zdokonalení pracovních listů a rozšiřování modelových situací.

Zdroj: se souhlasem Lucie Vorrethové

Směřování její práce ovlivňuje také aktuální katastrofa na jihu Moravy, kdy obce na Hodonínsku a Břeclavsku zpustošilo tornádo. „Po událostech posledních dní mám v plánu vytvoření kapitoly, která bude zaměřena na mimořádné události, jako jsou právě tornáda, ale také zemětřesení nebo povodně,“ dodává Lucie Vorrethová.