„Mysleli jsme, že tam naváží jen hlínu. Ta hmota je ale spíše červená. Když jsme navíc zjistili, že pochází z chemičky, začali jsme se přirozeně bát. Všude jsou totiž spodní vody, do kterých se to může dostat. Zašli jsme už i na úřad, aby s tím vedení města něco udělalo,“ projevil obavy obyvatel Ivanovic na Hané Jan Trnavský.

Na úřadě už problém začali řešit. „Firma dělá rekultivaci lomu. Lidem se to ale nelíbí, tak se tam v současné době materiál nevozí a budeme se situací dál zabývat,“ informoval místostarosta Ivanovic na Hané Vojtěch Baláš. Rekultivace je znovu obnovení krajiny, kterou svojí činností poškodil člověk. Lom zničený těžbou má tedy firma dát do pořádku.

Tisková mluvčí přerovské chemičky Precheza Zuzana Šálková potvrdila redakci Vyškovského deníku, že výrobek Prestab na skládku do Ivanovic firma dováží. Je to ale na zakázku a chemička nemá s lomem nic společného. „Jedná se o výrobek Prestab, který prodáváme našim odběratelům pro potřeby rekultivace na základě schváleného projektu,“ uvedla Šálková.

Podle informací z chemičky je Prestab hydratovaný síran vápenatý s obsahem oxidů železa, oxidu titaničitého a doprovodných látek, jejichž obsah je stanovený podnikovou normou. Vzniká zpracováním technologických vod a není zdravotně závadný. „Jeho výrobu a prodej kontroluje státní autorizovaná osoba, která pravidelně dohlíží na řádné fungování kontroly výrobku, zkouší vzorky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám a technickým předpisům,“ vysvětlila Šálková.

Jeden z jednatelů firmy Rekultinvest Ladislav Meisner, která úpravy v lomu dělá ale nevidí v materiálu žádný problém. „Je to výrobek přímo určený k rekultivaci. V Ivanovicích máme také člověka, který pravidelně měří obsah materiálu, aby bylo vše v pořádku. Vím, že už si někdo stěžoval, že by Prestab mohl poškodit spodní vodu. Byla tu také policie, protože Správě a údržbě silnic se nezdálo, že auta znečišťují silnici. Tento problém už je ale vyřešený. Dnes se v Ivanovicích koná jednání, na kterém bude i náš zástupce Josef Bartoš, který má projekt na starost a je schopný vše vysvětlit. Zúčastnit se má i vedení města Ivanovice na Hané nebo třeba osoba z cihelen, kterým lom patří a budou připomínky řešit,“ zmínil Meisner.