Pacientka byla při vědomí, zdravotníci ji zafixovali a ošetřili. Dispečink vyslal i vrtulník, ten pacientku transportoval k dalším vyšetřením do Úrazové nemocnice v Brně.