Jak současná koronavirová situace aktuálně ovlivňuje život vesnických klubů a jednot je jasné, ale co lze čekat po uvolnění sportovních činností i pro amatéry?

Myslím si, že současná situace ovládne sport jako takový v celé České republice na dlouhý čas, nechci říkat na několik let. Mám obavy hlavně o starší sportovce a o nejmladší děti, kteří si odvyknou pravidelně sportovat a někteří si už budou těžko zvykat na předešlý sportovní režim. Doufám, že si všichni uvědomí, že sport je důležitou součástí našeho života a brzy se vše vrátí do starých kolejí.

Čím hlavně se OS ČUS nyní zabývá?

Naše okresní sdružení je v současné době zavaleno žádostmi o pomoc s registrací tělovýchovných jednot a sportovních klubů do rejstříku sportu nové Národní sportovní agentury. Zatím máme zaregistrováno něco přes polovinu našich tělovýchovných jednot. Já sám jsem zatím měl přes třicet telefonních kontaktů s funkcionáři našich tělovýchovných jednot. Sekretář Zdeněk Jelínek má těchto dotazů několikanásobně víc, ať už telefonicky nebo e- mailem.

Je jasné, že jde i o peníze. Ohrozí pandemie rozdělování či dokonce výši dotací pro vesnické jednoty?

Pandemie by rozdělení dotací ohrozit neměla. Jde spíše o technickou stránku přechodu sportu z Ministerstva školství a tělovýchovy do Národní sportovní agentury. Z důvodu pandemie je vše trochu hektické a rejstřík NSA nebyl připraven tak, aby byl od začátku plně funkční a export členské základny z informačního systému ČUS nefungoval tak, jak by měl. V dnešních dnech je rejstřík již plně funkční, o čemž jsem se sám přesvědčil při pomoci některým tělovýchovným jednotám s exportem jejich členů do databáze NSA.

Co je tedy pro kluby a oddíly nyní nejdůležitější?

Nejdůležitější, jak jsem naznačil, je zvládnout přechod veškeré administrativy z Ministerstva školství a tělovýchovy do Národní sportovní agentury. To je momentálně náš největší úkol, pomoc s registrací a se žádostmi o dotace tělovýchovných jednot a sportovních klubů. Po několika letech se znovu podařilo ČUS protlačit dotační program „Provoz a údržba sportovních zařízení“ a znovu je vypsán program „Můj klub“.

Máte nějaké doporučení pro celkové zvládnutí tohoto stavu?

To samozřejmě není jednoduché. Je třeba, aby funkcionáři všech tělovýchovných jednot a sportovních klubů toto období překonali, s čímž se jim snažíme ve všech směrech pomoci a můžou se na nás obrátit. Jsme připraveni jim všemožně vyjít vstříc a pomoci jim jak s registrací do rejstříku NSA, tak i s vypracováním žádostí o dotační programy. Věřím, že přechod finančních prostředků na NSA bude přínosem pro celý český sport, nejen pro velké kluby, ale i pro nejmenší tělovýchovné jednoty. Všem sportovcům přeji pevné zdraví a brzký návrat na sportoviště.