Do včerejší půlnoci měly jednotlivé vyškovské oddíly možnost zasílat Komisi pro sport a tělovýchovu města Vyškova svoje návrhy. V úterý jmenované uskupení zasedne a vybere konečnou variantu nominací jednotlivců i kolektivů.